רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   רעכבת קלה

התנגדות למעבר הרק"ל ברחוב העצמאות.

להלן הסיבות להתנגדות:
  1. התשתית התחבורתית (כבישים ומקומות חניה) שתוכננה לתב"ע המקורי של השכונה לא תוכל להכיל עוד תוספות של רכבים ומקומות חניה של משתמשי הרק"ל. גם כך התווספו לתב"ע המקורית מאות יח' דיור , 2 קניונים, גני ילדים רבים, מעונות יום, מתנס"ים וכל זאת ברחוב העצמאות-עורק התחבורה הראשי של השכונה.
  2. ברחוב קיימות כיכרות רבות אשר לא ניתן להעביר דרכן את תוואי הרק"ל.
  3. בשדרה המרכזית של הרחוב נשתלו עצי דקל רבים, פסלים, וגינות ולא ייתכן להשמיד הכל לטובת הרק"ל.
  4. תוספות של כלי רכב ותעבורה תגדיל את מפגעי הרעש, צפיפות, פקקים וזיהום אויר בשכונה ותהווה פגיעה בערך הנכסים של דיירי השכונה.
  5. תכנון הקוו לא הוצג באף גירסה של התב"ע של השכונה ולפיכך הוא מהווה פגיעה ברוכשי הדירות.
לסיכום
הועדה המקומית לתכנון ובניה של עריית פ"ת נהגה בחוסר אחריות בכך שאישרה תוספות של מאות יח' דיור בשכונת כפר גנים ג' מאז הוחל בבנייתה מבלי להתחשב בתשתיות המצומצמות שתוכננו לתב"ע המקורית.
אנו חברי ועד השכונה דורשים בזאת לגלות אחריות כלפי התושבים ולא לאשר מפגעים נוספים בשכונה.
אנו מציעים להעתיק את תוואי הרק"ל לאורך חומת מכבית מצידה הדרומי (החיצוני לשכונה) עם פתחי מעבר בחומה להולכי רגל בלבד.
אנו מבקשים לקבוע דיון בוועדה המקומית בנושא ובו נציג את הצעתנו לחלופה לתוואי.
 
בברכה,
וועד שכונת כפר גנים ג'
צדוק בן משה, דורון קורן, איציק אופק, דודי כהן, דב כץ ואורי רבינוביץ.
החלטות הוועדה המקומית
                           תמנות המסילות של הרק"ל בירושלים
עוד תמונה