רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פרשת "כי תשא"

 

לק"י, ד"ר מוטי גולן, מרצה ללימודי יהדות ואקטואליה, פ"ת
 
חשיבותה של השבת
 
פרשת השבוע, פרשת "כי תשא" הגם שהיא נכללת בין חמש הפרשיות האחרונות בספר "שמות" העוסקות בבניית המשכן וכליו המקודשים [חוץ מפרק ל"ב העוסק ב"חטא העגל"], בששה פסוקים בפרשתנו התורה מצווה על שמירת השבת הקדושה, שנאמר [שמות ל"א, י"ב–י"ז]: "...אך את שבתותי תשמרו...ושמרתם את השבת...ושמרו בני ישראל את השבת...". שלוש פעמים התורה חוזרת ומדגישה את השורש ש.מ.ר., דבר שכשלעצמו "אומר דרשני", קרי: טעון עיון ודרישה נוספים וניתן למצוא בו רמזים בלתי מפורשים.
אשר על כן, אין לנו כל ספק שחזרה משולשת זו לא רק מעצימה את עניין שמירת השבת כתקנה, אלא, ואולי בעיקר, יש לקבוע "שכל מי ששומר את השבת, השבת שומרת, מגינה ואף גורמת לסליחת עוונותיו וחטאיו". ויפה ביטא רעיון זה אשר צבי (הירש) גינצבורג [1856-1927], מראשי הוגי הדעות של "הציונות הרוחנית" [ידוע בעיקר ב"שם העט", שלו "אחד העם"]: "יותר מאשר שמרו בני ישראל את השבת, השבת שמרה עליהם". ודו"ק.
יום השבת נתקדש ונצרב בהווייה היהודית כיום הקדוש ביותר מבין כל ימות השנה. קדושה זו נחקקה לדורות ונמשכת תדיר מן "הקדושה העליונה" ממש משום שהקב"ה קידש יום זה לעולמים. שנאמר: "על כן, ברך י-ה-ו-ה את יום השבת, ויקדשהו". ביום קדוש זה יש ירידת "שפע אלוהי" לכלל היצורים ובפרט לעם סגולתו, עם ישראל. יום השבת ניחן בשפע של סגולות ויתרונות, כמו למשל: יום מנוחה ונפישה, כינוס וקיבוץ המשפחה, יום של אמונה, לימוד והתעסקות בתורה הקדושה ועוד. ועל פי מה נכתב לעיל, ניתן להוסיף שיום השבת, במהותו הבסיסית, משמש גם כיום של סליחה, מחילה וכפרת עוונות וניתן להוכיח זאת ממספר מקורות בספרותם הקדושה של חז"ל, למשל:]: "אמר ר' חייא אמר ר' יוחנן: כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלין לו. שנאמר [ישעיהו נ"ו, ב']: "אשרי אנוש יעשה זאת...כל שומר שבת מחללו....אל תקרי "מחללו", אלא – מחול לו" [שבת קי"ח:].

Go Back  Print  Send Page