רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported

פרוטוקול פגישה עם מנכ"ל העירייה 8.6.10

נוכחים:

מנכ"ל העירייה- אבי בן- חמו

סמנכ"ל- רונן צוברי

יו"ר ועד- צדוק בן- משה

חברי ועד- איציק כהן, גיא אליהו, דורון קורן, מוני מרדכי

מתאמת פעילות ועד- ציפי ברנוי

מטרת הפגישה, מלכתחילה, הייתה פגישת היכרות עם המנכ"ל, שנכנס לתפקידו לאחרונה.

מאחר וזמנו וזמננו יקר, בקשנו באותה הזדמנות להציג את הנושאים הדורשים טיפול מידי, שוטף ועתידי של השכונה.

הנושאים שהועלו:

תקשורת עם גורמים שונים בעירייה וחוסר בפונקציה מרכזית. הפתרון שהציג המנכ"ל:

בעיות ותקלות שוטפות- פנייה למוקד 106 שמנוהל ומנוטר על ידו.

פרויקטים ונושאים כלליים יותר- פנייה לסמנכ"ל והוא יקשר עם הגורמים המתאימים ויפקח על ביצוע.

הקצאת שטחים ובניית מבני ציבור- הסמנכ"ל יעביר לציפי במייל את תכנית הפיתוח הרב-שנתית (ל-3 שנים) שהוחלט עליה לאחרונה.

לו"ז לביצוע פרויקטים יינתן לפרויקטים שיוצאים לדרך. עדכון:

בית הספר הזמני ממשיך בימים אלה להיבנות לאחר שנבחר הקבלן המבצע החדש. מועד מסירה צפוי 20.8.10. שנת הלימודים מתוכננת להיפתח בזמן במבנים החדשים.

בית הספר החדש בדוד אבידן יתוכנן וייבנה ירוק עד כמה שהתהליך לא יפגע בלו"ז ובתקציב.

כל תכנית למבנה ציבור, שטרם אושרה סופית, תוצג לשכונה ותאפשר הגשת התנגדויות בהתאם לצורך.

תכנון התקציבים והקצאת משאבים לשירותים שוטפים ולפיתוח ייבחנו לאור הגידול באוכלוסיית השכונה וצרכי תושביה ובתאום עם ועד השכונה.

בשבועות הקרובים, לאחר שיבחן המנכ"ל את הנושאים הנוספים, שהוצגו לו לקראת הפגישה, הוא יארגן סיור בשכונה ויתרשם מן השירותים המתקבלים כיום, ליקויים בבניית בניינים קיימים וחדשים ואיכות הסביבה בכלל. לאחר מכן, יקיים הועד פגישה נוספת עם המנכ"ל לקבלת תשובות נוספות.

לסיכום הפגישה: הייתה אוירה של שיתוף פעולה ורצון טוב מכל המשתתפים ואנו רואים בפגישה ציון דרך לשדרוג מערכת היחסים בין העירייה לשכונה.