רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פגישה עם מנהלת חטיבת "עלומים" ע"ש פיינברג
על-פי תכנית הרישום החדשה, החל משנת הלימודים הבאה ילמדו תלמידי ביה"ס "הדר" בחטיבת עלומים ברחוב בן-גוריון, בשכונת כפר-גנים בפ"ת. (במקום בחטיבת רשיש).
על מנת להכיר את חטיבת עלומים, נפגשו אילת שדה וצדוק בן משה, נציגי ההורים מביה"ס הדר, עם מנהלת החטיבה, הגב' מירי שקד.
 
חטיבת עלומים - על-פי הגב' מירי שקד, מנהלת החטיבה:
 
בחטיבת עלומים מחוייבות מלאה לתכניות משרד החינוך.
קיימת מחוייבות להכנת התלמידים ללימודים בתיכון הן מבחינת רמת הידע והן במיומנויות הלמידה.
בבית הספר צוות ותיק ומיומן, הנוהג להתעדכן ולהתחדש כל הזמן.
הכיתות הינן הטרוגניות, וצוות המורים מיומן בהתאמת תכניות הלימודים לשונות הקיימת בין התלמידים.
עם זאת, קיימות תוכניות הן למתקשים והן למצטיינים.
 
בבית הספר קיימת תכנית – הולכים בתל"ם- תכנית להקניית מיומנויות למידה.
כל תלמיד מקבל חוברת עבודה המותאמת לשכבת גילו. בחודש הראשון ללימודים מקדישים זמן להטמעת מיומנויות הלמידה. התלמידים לומדים הבעה והבנה ויכולת להיות לומד עצמאי.
 
"אופק חדש"- זו השנה השניה בה עובדים בבית הספר במסגרת "אופק חדש".
במסגרת זו ניתנות שעות פרטניות לתלמידים.
בסוף יום הלימודים יכול כל תלמיד להעזר במוריו במסגרת השעות הפרטניות.
לתלמידים מתקשים, המאותרים על-ידי מוריהם, ניתנת האפשרות לקבלת שעות תיגבור במסגרת שעות הלימודים. הילדים יקבלו תיגבור במקצוע הנלמד באותה שעת לימוד בכיתתם.
כמו-כן, במסגרת "אופק חדש" ניתן חינוך אישי.
בכל כיתת אם קיימות שתי מחנכות. כל מחנכת (חינוכאית) מחנכת מחצית מכיתת האם.
התלמיד פונה אל החינוכאית שלו בכל בעיה: לימודית, אישית, בעיות עם תלמידים אחרים או מורים אחרים.
שעות החינוך מועברות במסגרת הקבוצות הקטנות . מסגרת אינטימית זו מאפשרת לכל תלמיד לבוא לידי ביטוי, ומחזקת את הקשר וההכרות בין המורה לתלמיד ובין התלמיד לחבריו לקבוצה.
קשר זה יוצר עוגן חברתי חזק ותחושת ביטחון ושקט נפשי, המאפשרים לתלמיד להיות פנוי ללמידה.
בבית הספר נותנים חשיבות רבה לדיאלוג בין המחנכת לתלמיד.
במהלך שנת הלימודים המחנכת עורכת שיחות אישיות עם כל תלמיד. מטרת השיחה היא נסיון משותף למצוא את הדרכים הטובות ביותר להצלחת התלמיד.
נוצר קשר עמוק ואיכותי בין המחנכת לתלמידיה.
ההכשרה למחנכות ניתנת במהלך כל השנה על-ידי יועצת בית הספר ובפגישות צוות.
לכל שכבה רכזת ויועצת, והעבודה בכל הרמות הינה עבודת צוות.
 
בחטיבת עלומים דוגלים בשיתוף כל התלמידים בפעילויות בית-הספר.
בבית הספר קיימות כ-27 ועדות שונות. בכל ועדה מתפקדים מספר תלמידים, אותם מרכזת אחת ממחנכות ביה"ס. למשל:
ועדת תרבות
ועדת עיתון
ועדת קח-תן (פועלת למען הקהילה)
ועדת משחקייה
ועדת רדיו תלמידים
ועדת איכות הסביבה
ועדת פרלמנט בית-ספרי (אספו כסף לתלמידים נפגעי השריפה בכרמל...)
ועוד.
בתחילת השנה מוצגות הועדות בפני התלמידים. כל תלמיד מציין שלוש אפשרויות מבין הוועדות המוצעות, וייבחר להשתתף באחת מהן.
לכל שכבה יש ועדה/מועצת שכבה הנבחרת על-ידי התלמידים.
שיתוף כלל התלמידים בעשייה ובהחלטות לביצוע, תורמת לתחושת השותפות והאחריות האישית.
מאז החלה לפעול בבית הספר תוכנית "אופק חדש" העמיק הקשר בין התלמיד למורה ולבית הספר.
הדבר תרם לשינוי האווירה בבית הספר.
כיום,האווירה בבית הספר נעימה מאד ואין כלל תופעות של אלימות.
 
אשכול פיס:
במהלך שעות הלימודים אשכול פיס הינו אגף בבית הספר.
לימודי המדעים מתקיימים במעבדות המשוכללות אשר באשכול, המאפשרות יכולות לימודים מגוונות.
האודיטוריום באשכול פיס מאפשר כינוסים ללימוד נושאים משותפים.
ספריית בית הספר:
בבית הספר קיימת ספרייה עשירה. כמו-כן, קיימת תכנית לעידוד הקריאה.
חדר מורשת:
חדר זה מאפשר לימוד מוזאלי בתחום מורשת ישראל, בני מצווה ונושאי לימוד קרובים.
 
בחטיבת עלומים מתקיימות שלוש תוכניות למצויינות:
מצוינות 2000 – תוכנית עירונית למצטיינים. בתכנית זו משתתפים עד 20 תלמידים מכל השכבה. בכתה ז' מיועדת התכנית למצטיינים במדעים ובכתה ח' למצטיינים במתמטיקה.
תלמידים אלו זוכים שעתיים בשבוע בחיזוק והעשרה במדעים/ מתמטיקה.
תכנית אמירים – מתקיימת בביה"ס זו השנה הרביעית. מיועדת לכתות ח'-ט'.
משרד החינוך מקצה שעות העשרה לבית הספר ומאפשר לבית הספר לבנות באופן עצמאי את מסגרת הלימוד.
תכנית אמירים מאפשרת למורים להתפתח ולתלמידים לקבל העשרה מעבר למקצועות הנלמדים בבית הספר.
בתכנית קיימים מספר קורסים, המועברים על-ידי מורי ביה"ס, כגון:
ביוטכנולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, קולנוע, ארכיאולוגיה, מיתולוגיה.
הקורסים נערכים בתום יום הלימודים. שעתיים לכל תכנית.
הקורס חייב לעמוד בקריטריונים של תוכנית מצוינות.
במהלך הקורס מקנים לתלמידים ידע בתחום מסוים ונערכת עבודת חקר עיונית.
בכל קורס משתתפים 15-7 תלמידים.
הקבצות - בכתה ז' אין חלוקה להקבצות. קיימות קבוצות עזר לתלמידים מתקשים בלבד.
בכיתות ח'-ט' קיימות הקבצות א', ב', ג' במקצועות אנגלית ומתמטיקה.
בקיץ, במעבר בין כתה ח' ל- ט', מתקיימים קורסי מנע על-ידי מורה מבית הספר.
בקורס זה ניתנת אפשרות לתלמידים לחזק את חומר הלימוד, על-מנת לא לרדת הקבצה.
כמו-כן, ניתנת האפשרות לתלמידים לעלות הקבצה, לאחר לימוד חוזר של חומר הלימוד ועמידה במבחן סיום.
מטרת ביה"ס לחזק את התלמידים ולאפשר התניידות להקבצה גבוהה יותר.
 
בחטיבת עלומים שמחים לקבל בברכה את תלמידי ביה"ס "הדר".
 
מפי נציגי ההורים של ביה"ס "הדר":
הפגישה הייתה נעימה מאד.
מנהלת החטיבה קיבלה אותנו בזרועות פתוחות והייתה נכונה לעלות לכל שאלותינו.
התרשמנו לטובה מהאווירה בבית הספר, מהדגש החינוכי והמעשיר, מהקשר בין המורים לתלמידים ומההתייחסות לתלמיד כאל אדם שלם.
עם זאת - חשנו כי קיימת התייחסות מרובה לתלמידים המתקשים, אך חסרה תוכנית ממשית לקידום תלמידים מצטיינים. תכנית שתתמקד בעיקר באנגלית , מדעים ובמתמטיקה (כגון כיתות ההאצה בחטיבת רשיש), וזאת החל מכתה ז', והחל משנת הלימודים הבאה!
יהיה צורך לתת לכך את הדעת , ולדרוש תקציבים למימוש תוכניות מצוינות.
 
אנו שמחים על קיום דיאלוג פתוח בין ההנהלה והורי התלמידים.
אנו בטוחים ,כי מגמה זו הינה לטובת התלמידים ובית הספר.Go Back  Print  Send Page