רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported

עדכונים מוועד השכונה לגבי פרצלציה בכפר גנים ג'

וועד השכונה ממשיך לעקוב בשוטף אחר ביצוע פרצלציה בחלקות התב"ע בשכונה.
מצ"ב מכתב עדכון מה-31.7.2011 שקיבל דורון קורן, האחראי לנושא בועד, משרון יהודה - מנהל מחלקת מידע תכנוני במנהל הנדסה בעירייה.
שימו לב !!!
מי שביתו טרם נרשם כבית משותף והחלקה שעליה הוא נמצא נמצאת ברשימה של החלקות שנרשמו בלשכת רישום המקרקעין על פי המכתב, מתבקש ליצור קשר עם העו"ד של הקבלן שלו על מנת לבדוק את סטטוס הרישום.

דורון שלום,
להלן סטטוס של המגרשים בשכונה נכון ל-31.07.11 :
תוכניות פרצלציה כשרות לרישום ורשומות בטאבו:
1216 / 10 א' 1 , 1216/ 10 ד' , 1216 /10 ה' , 1216 /16 (צפון - שכון עובדים)
15/179 , 12/179 (שכון עובדים), 2006 א' , 2008 א', 14/179 א', 2007 א' , 1/10/179 .
תוכניות פרצלציה כשרות לרישום הנמצאות בטיפול לרישום:
12/179 ב' ( בטיפול עו"ד היזם ואגף הנכסים מול משרד הפנים)
11/179  
תוכניות פרצלציה שעדיין אינן כשרות לרישום אך אושרו כבר ע"י הוועדה המקומית:
14/1240, 27/1216 א'.
תוכניות פרצלציה שעדיין לא אושרו ע"י הוועדה המקומית:
אשמח לעדכנך בהתקדמות הפרצלציה ורישומה.
הערה: רישומם של שינויים נקודתיים שנערכו ע"י היזמים השונים הינם באחריותם וכמו כן רישומם של הבתים המשותפים.

בכבוד רב,
ירון יהודה - שמאי מקרקעין
מנהל מחלקת מידע תכנוני,היטל השבחה ומדידות
מינהל הנדסה - עיריית פתח תקווהGo Back  Print  Send Page