רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   סיכום פגישת מחלקת פיקוח עם ועד השכונה.
דף הבית >> כתבות >> סיכום פגישת מחלקת פיקוח עם ועד השכונה.

 

 
המינהל לשיפור פני העיר
אגף הפיקוח
                                                                                                            ‏י"א תמוז תשע"ב
                                                                                                            ‏1 יולי, 2012
                                                                                                אסמכתא: 2012-0017-99
לכבוד
מר צביקה בלומנשטיק 
מנהל מינהל שפ"ע 
 
א.ג.נ,
 
הנדון: סיכום פגישה עם ועד שכ' כפר גנים ג' - 29/06/12
 
1.               בתאריך 29/06/12 קיימתי פגישה עם איציק אופק, חבר ועד שכ' כפ"ג, השתתפו בפגישה: צחי מזרחי, יעקב ממן, אריה זיסוביץ וחיים כהן צדק (בחלק מן הפגישה).
 
2.               להלן הנושאים אשר עלו בפגישה:
 
א.               מתן שלטים לצוותי פינוי אשפה – ע"מ שמשאיות פ"א תוכלנה להיכנס לחניות הבניינים, יש לנפק לצוותים שלטים. כיום חלק מהבניינים לא ניפקו שלטים לעירייה וכתוצאה מזאת העובדים נאלצים להוציא ולהחזיר הפחים למדרכות/ביתנים, דבר הגורם לכך שפחים עומדים שעות רבות על המדרכה (כל זאת על אף תגבור במחזיר נוסף) ומאידך כשמשאיות נכנסות לתוך הרחבות העובדים אינם מתנהלים כראוי: עובדים בצעקות, זורקים פחים וכד'. כמו כן קיימים נזקים תדמיתיים מצטברים עוד מהתקופה שחב' סני פינתה אשפה ביתית בשכונה. סוכם כי: יעקב ממן ואיציק אופק יכינו מנשר משותף לדיירים אשר יחולק ע"י הפיקוח למסירת שלטים תוך שת"פ של ועד השכונה ולאחר שיעקב ממן יתדרך את העובדים לנושא אופן פעילותם.
ב.                פחים שבורים – קיימים בשכונה פחים רבים שבורים בדגש על מוסדות ציבור: בתי כנסת, גני ילדים – באחריות אריה זיסוביץ לבצע פעילות בנושא למתן התראות להחלפת האשפתונים השבורים.
ג.                חוסר בנישות לפחי אשפה – בחלק מן מוסדות הציבור בשכונה אין כלל נישות/מסתורים לאשפה. יש להנחות את יגאל לוי לייצר מסתורי אשפה/נישות במקומות אלו. אריה זיסוביץ יעביר ליגאל לוי ולח"מ את המקומות הנדרשים, לבניית מסתורים/נישות.
ד.                החלפת שקיות באשפתונים דקורטיביים – בשכ' הוצבו ברחובות אשפתונים דקורטיביים, אשר מתמלאים באופן מהיר. יש קושי להחליף השקיות באופן יומיומי. מה עוד שיש תכנון של החברה לפיתוח (עפ"י איציק אופק) להוסיף עוד 60  אשפתונים דקורטיביים במדרכות. תהיה בעיה אקוטית, לעמוד במשימת החלפת השקיות באשפתונים באופן שוטף, והנושא ישפיע ישירות על נראות וחזות השכונה, כל עוד לא יתוגברו עובדי הניקיון בשכונה.
ה.                משרדי מכירות – פחי אשפה - לחלק ממשרדי המכירות אין כלל פחי אשפה, באחריות אריה זיסוביץ לחייב את כל משרדי המכירות לרכוש פחי אשפה ולהנחותם במיקום בסמוך למשרדי המכירות, במסתוריים מסודרים.
ו.                 תיכנון מיקום ביתני האשפה – ישנם בניינים בהם חדר האשפה תוכנן כך שאין גישה למשאית פינוי האשפה, באחריות צחי בק להקפיד על כך בעת אישורי התוכניות לקבלנים.
ז.                 שילוט בשכונה – ישנו שילוט "מיותר", הבעיות הועלו בפני חיים כהן צדק אשר יטפל וישיב לאיציק אופק.
 
3.               מנהלי המחלקות של אגפי הפיקוח והתברואה ימשיכו בקשרי השת"פ השוטפים עם ועדי השכונה, ע"מ לתת המענה המיטבי בנושאי נראות וחזות השכונה ולרווחת תושבי השכונה.
 
4.               לידיעתך.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   בכבוד רב,
                                                                                                     
 
                                                                                                   ניסן כרמי
                                                                                          ס. מנהל מינהל שפ"ע
                                                                                     ומנהל אגפי הפיקוח והתברואה
העתקים:
מר אבי בן חמו, מנכ"ל העירייה.
מר שגיא חן, ע. מנכ"ל העירייה
מר צחי בק ס. מנהל אגף התברואה
מר יגאל לוי מנהל יח' תנועה ותפעול
מר צדוק בן משה, יו"ר ועד שכונת כפר גנים ג'.
מר איציק אופק, ועד שכונת כפר גנים ג'.
משתתפי הפגישה.
תיוק: \פיקוח מערב

 

 Go Back  Print  Send Page