רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   סיכום סיור עם מנהל אגף התנועה
דף הבית >> כתבות >> סיכום סיור עם מנהל אגף התנועה
סיכום סיור עם מנהל אגף התנועה מאיר שוהם היום 6.12.11
 
השתתפו: מאיר שוהם, צדוק בן-משה, ציפי ברנוי, דורון קורן, ארז אגמון.
מטרה: הצגת בעיות תנועה ותחבורה בשכונה הדורשות פתרון אגף התנועה.
תאור הסיור לפי סדר הליכה:
עצמאות פינת דרך רבין
תמרור "אין עצירה וחניה" במסלול האצה לפונים ימינה לעצמאות מדרך רבין
בדיקת מיקום ומפרצים לתחנות האוטובוס בדרך רבין
יפה נוף-עמנואל זמיר-נקאש
מיקום תמרור "עצור"
מעברי חציה
עמנואל זמיר-ישראל עידוד
הסדרת שדה ראיה ליוצאים מישראל עידוד
איסור חניה בחזית בנין ישראל עידוד 7
ישראל אלדד-עצמאות-דוד אבידן
הסדרת מעבר הולכי רגל של תלמידים לבי"ס ולגנ"י
גדר בטחון
דוד אבידן
מעברי חציה
הסדרת כיוון תנועה נכון לביה"ס ולזרימת התנועה במערב השכונה
הסדרת הורדת תלמידים
עצמאות
חוקיות חניית כלי רכב למכירה (נוסח פניה לבעלי הרכב בקובץ מצ"ב)
הסדרת יציאה מקניון גנים
חזית קניון גנים עצמאות-בן גוריון
תמרור אזור קנס מוגדל באדום-לבן
גדר בטיחות
סימון מסלול/נתיבי התנועה סביב מעגל התנועה
הסדרת פניה ימינה בכניסה לחניון הקניון
בן גוריון-דגל ראובן-צה"ל
תזמון הרמזורים
מיקום תחנת אוטובוס
בקשות נוספות:
מעגל תנועה בעצמאות זליג בס-אידלמן
מעברי חציה חסרים לפי הצורך ברחבי השכונה
תיקון והתאמת תמרורים קיימים
פסי האטה לפני/אחרי מעברי חציה במקומות מועדים
מהירות הנסיעה לאורך הקטע שבין כיכר אוירבעך לישראל עידוד
 
נא לעדכן הח"מ תכנון, תקצוב וביצוע של המפגעים המפורטים.
 
תודה למשתתפים,
 
ציפי ברנוי
מתאמת פעילות הועד
אחראית תנועה ותחבורה
054-7656538
 
 
 
להלן התייחסותי לסיכום סיור עימכם מיום 6.12.11:
♦ תמרור עצור ברח' יפה נוף פינת עמנואל זמיר – ניתנה הנחייה להעתקת התמרור הנ"ל דרומה לכיוון  הצומת + הצבת תמרור עצור נוסף במפרדה.
♦ הצבת תמרור עצור במקום משולש ברח' עידוד פינת עמנואל זמיר – הועבר לאישור בועדת התנועה המקומית הקרובה (תחילת ינואר 2012).
♦ סימון אדום לבן ברח' העצמאות פינת יצחק רבין בצד הדרומי – הועבר לאישור בועדת התנועה הקרובה.
♦ תחנת אוטובוסים בדרך יצחק רבין פינת העצמאות לכיוון צפון – קיימת תחנת אוטובוסים מאושר ע"י משרד התחבורה. לא ניתן לשנות את מיקומה.
♦ חוסר בתמרור 303 (ב-48) במעגל תנועה בצומת העצמאות – יפה נוף לבאים ממערב – הועברה  הנחייה להצבת התמרור.
♦ בקשתכם לסימון מעבר חציה ברח' העצמאות פינת אלדד – לא ניתן לאשר מעבר חציה בקטע דרך מסוכן מבחינה בטיחותית ע"פ הנחיות  משרד התחבורה.
♦ בקשה לביצוע מעקה בטיחות להולכי רגל ליד גן משחקים ברח' העצמאות – הועבר לאישור בועדת התנועה הקרובה.
♦ סימוני איסור חניה (ד-16) ברח' עובדיה 7 – הסוגיה בבירור לבדיקה אם הסימונים הנ"ל מאושרים.
סימון לא תיקני של חניות נכים ברח' דוד אבידן (ליד ביה"ס) – ניתנה הנחייה לבטל סימוני ד-16 ולסמן במקום ד-19.
♦ בקשתכם להצבת מעקה בטיחות בחזית קניון "גנים" – המעקה הנ"ל אושר בוועדת התנועה. בוצעה הזמנה של מעקה דקורטיבי – המעקה יותקן בימים הקרובים.
♦ בקשתכם לפתיחת יציאת רכבים מחניית קניון גנים לרח' העצמאות – אני ממתין לקבלת כתובת לשליחת מכתב ע"י לגורם המוסמך בהנהלת הקניון.
♦ תזמון רמזור צומת דגל ראובן – בן גוריון  - נאמר לי ע"י מר צורי עטר, מנהל מח' רמזורים כי לאחרונה בוצע שינוי של הגדלת הזמן הירוק לבאים מדרום (מרח' בן גוריון) נא בדיקתכם בשטח האם חל שינוי כנדרש.
♦ שינוי מיקום תחנת אוטובוסים ברח' דגל ראובן פינת צה"ל – לא ניתן לשנות מיקום התחנה הנ"ל. 

מאיר שוהם
מנהל אגף התנועה
עיריית פתח תקוה

 Go Back  Print  Send Page