סיור לוחות מודעות

                              


 
‏ה' סיון, תשס"ח

‏8 יוני, 2008

לכבוד

מר יגאל לוי

מנהל מחלקת תנועה ותפעול

א.נ.,

הנדון: סיכום סיור בנושא איתור מקומות להצבת לוחות מודעות בשכונת כפר גנים ג'

 1. בתאריך 4.6.08 נערך סיור בהשתתפות הח"מ ומר איציק אופק – נציג ועד השכונה.

 1. מטרת הסיור : איתור מקומות להצבת לוחות מודעות בשכונת כפר גנים ג'.

 1. להלן פירוט המקומות :
 2. רח' טובה ציפורי פינת רח' בן גוריון, בצמוד לאשכול הפיס בסמוך לעמוד תאורה.
 3. רח' מייזנר בצמוד ל"גן הפילים".
 4. רח' שושן ימין פינת רח' לויס עמנואל.
 5. רח' יפה נוף פינת רח' העצמאות (91 ).
 6. רח' מוסינסון יגאל פינת עמנואל זמיר במדרכה הדרום מזרחית.
 7. רח' הרב גר' אויערבך בצמוד לביה"כ רננים.
 8. רח' יוסף נקר 11 בסמוך לעמדת כיבוי אש.
 9. רח' העצמאות פינת יוסף נקר במדרכה הדרום מזרחית.
 10. רח' הרב נריה בכניסה לגן הציבורי.
 11. רח' העצמאות פינת דניאל ליפשיץ במדרכה הצפון מערבית.
 12. רח' בלום פינת דניאל ליפשיץ בצמוד לכניסה לגן הציבורי.
 13. בטיילת לאורך כביש מכבית.
 14. רח' העצמאות פינת בן גוריון.
 15. רח' בן גוריון פינת מייזנר המדרכה הדרום מערבית.


 1. להמשך טיפולך אודה.

                                                                                                 בכבוד רב

                                                                   פז פרנקו
                                                            מנהל מח' פיקוח מערב

העתקים:

מר צביקה בלומנשטיק, מנהל מינהל ש.פ.ע.

מר כרמי ניסן, ס. מנהל מינהל ש.פ.ע. ומנהל אגפי הפיקוח והתברואה.

מר רמי גרינברג, עוזר המנכ"ל.

מר צדוק בן משה, יו"ר ועד השכונה.

תיק סיכום סיורים


Go Back  Print  Send Page