רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
אל: תושבי שכונת כפר גנים ג'                               20.5.2009
הנדון: סטטוס פרצלציה לשכונת כפר גנים ג'
להלן עדכון שקיבלתי ממח' הנדסה , בעיריית פתח תקווה ,באשר לשטחים בכפר גנים ג' והסטטוס שלהם מבחינת פרצלציה ורישום טבו. כל מי שמעונין יבדוק בחוזה שלו את מס'המגרש והחלקה על מנת לבדוק את הסטטוס.
שלום רב
פנייתך בנושא פרצלציה ורישום בטאבו במתחם כפר גנים פתח תקווה הועברה אליי למתן מענה ולהלן התייחסותי:
 תוכניות פרצלציה כשרות לרישום ורשומות בטאבו:
 1216 / 10 א' 1
1216/ 10 ד'
1216 /10 ה'
1216 /16 (צפון - שכון עובדים)
15/179
12/179 (שכון עובדים)
תוכניות פרצלציה כשרות לרישום הנמצאות בטיפול לרישום:
2006 , 2007, 2008 , 1/10/179 ,14/179
תוכניות פרצלציה שעדיין אינן כשרות לרישום  אך אושרו כבר ע"י הוועדה המקומית:
14/1240
תוכניות פרצלציה שעדיין לא אושרו ע"י הוועדה המקומית:
27/1216 א' - חדשה
11/179 - חדשה
אשמח לעדכנך בהתקדמות הפרצלציה ורישומה.
הערה: רישומם של שינויים נקודתיים שנערכו ע"י היזמים השונים הינם באחריותם וכמו כן רישומם של הבתים המשותפים.
בכבוד רב,
ירון יהודה - שמאי מקרקעין
מנהל מחלקת מידע תכנוני,היטל השבחה ומדידות
מינהל הנדסה - עיריית פתח תקווה