רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   ישיבת ועד מספר 8

                              


 


סיכום פגישת ועד מס' 8 – 7.3.2010

משתתפים: חברי הוועד - צדוק, איציק, אורי, שלום, דודי ודורון.

נוכח: עו"ד עמרם נהרי, היועץ המשפטי של הוועד

בחירות לוועד השכונה:

עו"ד עמרם נהרי עדכן את הוועד כי עד כה הגישו מועמדות 7 תושבים: צדוק בן משה, דורון קורן, איציק אופק, שלום עטר, דורינה ששון, ארז אגמון ומוני מרדכי. ארבעה תושבים נוספים הביעו עניין אך לא פנו אליו ולא הגישו מועמדות רשמית.

הודעה מטעם היועץ המשפטי של הוועד: לאחר תום קדנציה של שנתיים לוועד ולאחר תום המועד לרישום המוקדם של מועמדים, הוגשו 7 שמות של מועמדים כמספר חברי הוועד על פי התקנון. מספר זה אינו עומד בדרישות העירייה לקיום מערכת בחירות חדשה (הדרישה למינימום של 10 מועמדים). לפיכך, החליט היועץ המשפטי של הוועד על מתן ארכה של חצי שנה (עד לתאריך 7/9/2010) להגשת מועמדויות נוספות לוועד, אשר במהלכה יכהן הוועד הנוכחי כוועד מעבר עד לבחירות חדשות שייערכו. היה ובתוך חצי שנה יוגשו ליועץ המשפטי עשר מועמדויות חתומות לפחות, יקוצר המועד וייקבע מועד מוקדם יותר לבחירות חדשות.

ההודעה תועלה לאתר ותופיע בעיתון השכונה באחריות צדוק ודודי.

דודי ודב החליטו שלא להציג מועמדות לקדנציה נוספת. אנו מודים להם על תרומתם.

דודי ימשיך ללוות אותנו בפעילות בפורום חינוך ובעיתון השכונה ובנושאים נוספים על פי רצונו.

התנהלות הועד

לאור השגות שונות של חברי הועד על אופן התנהלות הועד הוחלט שכל פנייה\בקשה של תושב\ים לאחד מחברי הועד, אם זה באתר או בדוא"ל או בע"פ, יובאו בפני יתר החברים בדוא"ל או בפגישת הועד הקרובה, על מנת לקבל חוו"ד\התייחסות והסכמה על דרכי הפעילות בפנייה שהוגשה. התגובה הראשונית לפנייה תהיה: אעביר את פנייתך להחלטת הועד ואודיע לך בהקדם מה הוחלט\איך נפעל\איך נגיב וכו'.

תחרות צילומים נושאי פרסים

הוחלט לאמץ את הרעיון שהעלה שלום בדבר ארגון תחרות צילומים ע"י תושבי השכונה. הצילומים יהיו מהווי השכונה ונופיה או כל נושא אחר ובלבד שיצולמו בשכונה. התחרות תהיה נושאת פרסים ותמומן ע"י חסות. שלום וצדוק יגבשו את הרעיון ויביאו בפני הועד.

רק"ל

הנושא לא נדון בפגישה וידחה לפגישה הבאה.


Go Back  Print  Send Page