רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   ישיבת ועד מספר 2

                              


 


פרוטוקול ישיבת וועד שכונה מה-28.5.08

נוכחים: צדוק, עמי, אבי, איציק, גדי, יוחאי ודורון.

דיווחים על פעילות שבוצעה:

צדוק ואיציק: גנים, נוף ותרבות

בוצעה פגישה עם החברה לפתוח פ"ת והוחלט על שת"פ ושקיפות בפעילות הקשורה לשכונה.

מתוכננת תחרות עיצוב כיכרות בשכונה בשיתוף עם וועד השכונה.

בוצעה פגשה עם מח' הפיקוח של העירייה ובין השאר התבשרנו על החלפת הפקח העירוני לפי בקשתנו עקב תפקודו הלקוי.

בוצעה פגישת הכרות עם הנהלת מתנ"ס עולמות ובשיתוף עם תושבות השכונה: זהבית, נירית ויהודית אשר הוחלט בה שהבנות ייקחו חלק פעיל בהנהלת המתנ"ס כנציגות תושבי השכונה ויפעלו לארגון אירועים תרבותיים בשכונה ולהשפיע על תמהיל החוגים והפעילות במתנ"ס לפי הצרכים ולרווחת התושבים.

יוחאי: תחום החינוך

סקר את גני הילדים והמעונות המתוכננים להיפתח בשכונה לקראת שנת הלימודים הבאה.

ברח' מייזנר: 2 גנים חילוניים במבנה קבע.

במתחם הכיכר הגדולה: 3 גנים דתיים ושני מעונות: אחד דתי ואחד חילוני במבנים יבילים.

במסקין: 2 גנים דתיים במבנים יבילים.

הערה: בפנחס חגין: 6 הגנים הקיימים יהיו חילוניים.

בימים אלו מסתיימים תיקוני הליקויים במתחם הגנים בפנחס חגין לאחר סחבת ארוכה של העירייה בנושא.

נשלח מכתב לראש העיר על החשש לאי מוכנות של הגנים המתוכננים לשנת הלימודים הקרובה ובקשה לזרוז הנושא.

גדי ואבי: בטחון ואיכות סביבה

בוצעה פגישה עם עוזי זומר וביידני ונדונו בה על שני נושאים:

1 .סיור מאובטח פרטי שכונתי עם סייר קבוע בעלות של 45,000 ש' לחודש.

2 . "גלגלי הכפר" סיור רכוב על אופניים בהתנדבות של תושבי השכונה. עד כה נרשמו 11 תושבים מתנדבים.

הוצעו מקורות מימון לנושאים אלו:

א .תקציב לוועד השכונה מכספי התושבים. דבר הדורש הקמת עמותה וניהול כספי מפוקח.

עמי הסביר את המשמעות המשפטית והפעילות הנגזרת מהקמת עמותה לוועד השכונה.

ב. מימון ע"י ספונסרים ו/או מפרסמים באתר השכונה.

האפשרות הראשונה נדחתה ברוב קולות. והוחלט לקדם את נושא "גלגלי הכפר" ע"י מימון של ספונסר (ייתכן בנק אוצר החייל) אשר יספק את הציוד ל- 20 רוכבים ובתמורה לכך יקבל חשיפה באתר השכונה.

אבי יכין על כך מסמך לדיון עם הספונסר.

לבקשת צדוק, גדי התנדב להשתתף בוועדה לאיכות הסביבה של העירייה בראשות שלום קוטלר.

דורון: תכנון ובניה, דוברות ועיתונות

נפתח באתר קו ישיר של התושבים אלי בנושאי תכנון ובניה ומספר תושבים שפנו בשאלות קיבלו חומר עזרה והכוונה.

נשלחה כתבה לעיתונות על החרפת צעדנו בנושא הקמת כיכר ברח' העצמאות יפה נוף. העצומה תשלח השבוע לראש העיר. צדוק- נא להוריד את החתימות מהאתר ולהעביר אלי.

פעילות שבוצעה בתחום התחבורה ע"י דודי (נעדר מהישיבה)

מחלף רבין נפתח לכל הכיוונים ואנחנו מקבלים ח"ח מתושבי השכונה וכל יישובי הסביבה (כולל ק. אונו) על פעילותנו האינטנסיבית לקידום הנושא.

דודי נמצא בקשר רצוף עם כל הגורמים הקשורים להמשך הפעילות שנותרה בכביש רבין וממשיך ללחוץ עליהם לזירוז השלמות העבודות לסלילת הנתיבים הנוספים וכל הכרוך בכך.

הועבר מכתב למנהלת תחום תחבורה לעירייה על ריבוי התאונות ברח' העצמאות ועל הצורך הדחוף בכיכר ביפה נוף.

התקבלה הצעת העירייה להפיכת רחובות עמוסים בשכונה לחד סיטריים והוועד העיר את הערותיו על התכנית ודודי נמצא "עם היד על הדופק" בנושא.

מאבק לביטול ההחלטה להכנסת תנועת נוער לשכונה

הוחלט לשנות עמדה ולדרוש את הוצאת התנועה מגבולות שכונתנו ולא לאפשר לאף תנועה להיכנס לשכונה. צעדים לביצוע:

נשלח מכתב למשרד הפנים.

הודעה לעיתונות של שבוע הבא.- דורון

הקמת עצומה באתר השכונה אשר תשלח לראש העיר.- צדוק

הערכות להפגנה המונית תוך שבועיים שלושה. על כך תיערך פגישה נפרדת.

התנהלות הוועד

אחת לשבוע יעביר צדוק עדכון מייל לחברי הוועד על הפגישות הצפויות לשבוע הבא. האחראים על תחומי הפעילות הקשורים לפגישות ילכו לפגישה עם צדוק וכל מי שרוצה יכול גם כן להצטרף. בסיום הפגישה, האחראי על התחום יעביר סיכום לכל חברי הוועד על הפגישה.

ישיבות הוועד ינוהלו ע"י צדוק לפי רשימת נושאים שנקבעו מראש לפני הישיבה.

סיכם: דורון


Go Back  Print  Send Page