רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported

סיכום ישיבת ועד מס.13- 15.8.10

השתתפו:

צדוק בן-משה יו"ר; דורון קורן, שלום עטר-חברים; מוני מרדכי, ארז אגמון, דורינה ששון, ציפי ברנוי-פעילים.

 

מאבק על שטחי הציבור

 

הוחלט על פתיחה במאבק על שטחי הציבור בשכונה מתוך חשש להשתלטות גורמים חיצוניים, פגיעה בצביון השכונה וחשש ממגמת ההתחרדות של השכונה.

אסטרטגיה

הקמת מבני ציבור חיוניים בהקדם האפשרי לטובת כלל התושבים, בנוסף למבני חינוך ובתי כנסת.

מסרים עיקריים

  1. המאבק הוא נגד העירייה על חריגות מתכנית האב, ולא נגד תושבי השכונה הדתיים.
  2. הועד לא התנגד ולא יתנגד להקמת בתי כנסת במקומות המתוכננים מראש, לפי תכנית אב מ-2009.
  3. הועד ילחם נגד גזילת שטחי ציבור בשכונה בצורה שרירותית וללא שיתופו בהחלטות.

טקטיקה

  1. הועד יגיש שוב מיפוי מפורט של מבני הציבור הדרושים לגורמי העירייה הרלוונטיים.
  2. דורון יוציא מכתבי התנגדות לבתי כנסת בפנחס חגין ובעמנואל קוז'ידלו בשל חריגה מהתכנון. לא תוגש התנגדות להקצאה לבית כנסת במסקין, משום שמופיע בתכנית האב.
  3. דורון יוציא השבוע כתבה לעיתונות בנושא, בעקבות כך תקבע פגישה עם ראש העיר להבהרת עמדותינו בנושא.
  4. יבדקו ההליכים לקבלת החלטות הקצאת השטחים החומים, וינקטו צעדים נגד כל תהליך שיתברר כלא תקין. צעדים כגון: פנייה למבקר המדינה וכדומה.
  5. יש צורך בשיתוף פעילים מתושבי השכונה בכל התחומים.
  6. יש לגייס משפטנים מתנדבים מן השכונה, שיוכלו לסייע בהיבט החוקי של תהליכי ההקצאה ושימוש בתקציבים.
  7. יש לפרסם מודעה באתר ו/או לפנות לתושבים משפטנים, שיתנדבו לעבוד עם הועד. המודעה צריכה להיות פנייה כדלקמן:

דרושים בדחיפות תושבים מתנדבים לעזרה בפעילות הועד בתחומים: חינוך, תנועה ותחבורה, איכות הסביבה ומשפטנים. נא לפנות ל: ציפי ברנוי , דורון קורן או צדוק בן משה.

מוסדות חינוך

גדי, מוני ודורון קורן יפגשו עם מנכ"ל העירייה, כדי לקבל החלטות בנושא הקצאות עתידיות למבני חינוך בשכונה: חט"ב, תיכון ועוד בהתאם לתחזיות צמיחת האוכלוסיה, כדי להשתמש בתבונה בשטחים החומים.

יש צורך להתעקש על דרכי גישה בטוחות לבית הספר, כמו בניית גשר מעל רחוב העצמאות לכניסה לבית הספר הקבוע עם רמפה נוחה, שאפשר לחצות הכביש באופניים ועגלת ילדים.

תנועה ותחבורה

הפגישה עם נ.ת.ע נדחתה ל-16.9.10 או ל-19.9.10 בשעה 14.00. יש להחליט מי משתתף מלבד ציפי ודורינה ומה הנושאים שיועלו בפגישה זו.

הפגישה עם השיטור הקהילתי תתקיים ב- 24.8.10 בשעה 20.30. ציפי תודיע למשתתפים.

ישיבת הועד הקרובה

לפני רה"ש. ציפי תבדוק מועדים אפשריים בעולמות ותתאם.


Go Back  Print  Send Page