רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
שבועות- מהות החג / אהובה קליין
 
את חג השבועות אנו חוגגים בתאריך: ו' בסיוון והמקור לכך הוא:"שבעה שבועות תספור לך, מהחל חרמש בקמה [כלומר מתחילת עונת הקציר ממחרת יום ראשון של חג הפסח] תחל לספור שבעה שבועות ועשית חג שבועות לה' אלוקיך" [דברים ט"ז, ח- י]
לחג כמה שמות:
א] חג השבועות: מעניין כי התורה איננה מציינת את התאריך המדויק של החג- כפי  שהיא נוהגת לעשות כן בציון
ציורי תנ"ך/ מעמד הר סיני/ ציירה: אהובה קליין (c)
 יתר החגים, וזאת מהסיבה: כי חג הפסח וחג השבועות קשורים זה בזה – לפי שחג הפסח מציין את גאולתנו ממצרים ומיום שני של חג הפסח אנו סופרים שבע שבתות עד חג השבועות - כפי שהתורה מציינת: [ויקרא  כ"ג] "וספרתם לכם ממחרת השבת... שבע שבתות"
וכך מסביר ספר החינוך: " משרשי המצווה, על צד הפשט, לפי שכל עיקרן של ישראל אינו, אלא התורה... והיא העיקר והסיבה שנגאלו ישראל ויצאו -ממצרים" וכמו שאדם מצפה למשהו טוב ומשמח - סופר את הימים לקראת האירוע החשוב- כך ישראל סופרים את הימים כדי להגיע ליום המיוחל והאהוב כדי לחגוג אותו בשמחה.
ב] חג מתן תורה: בחג השבועות הקב"ה כרת ברית עם ישראל ונתן לו את התורה, מעמד מיוחד במינו - בו עם ישראל ראה את הקולות וחזה בכבודו  ובעצמו מראה גדול ונורא:
"וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר עשן וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק.." [שמות כ, ט"ו]
במעמד הר סיני- עם ישראל היה מאוחד כאיש אחד בלב אחד.
מטרת נתינת התורה- היא לשם כריתת ברית בין עם ישראל למלך מלכי המלכים- כתוצאה מכך עם ישראל מצווה לקיים את מצוות התורה ובכך יגיע לדרגה של :"ממלכת כוהנים וגוי קדוש"
ובעתיד לבוא בזמן הגאולה- עם ישראל ישמש אור לגויים.
ראיתי מדרש יפה [מדרש שוחר טוב פרק ס"ח] המספר: כי הר סיני היה קדוש עוד בטרם מתן תורה- לפי שהוא ניתלש בחלקו מהר מוריה - המקום בו נעקד יצחק.
המשותף לשני ההרים הוא: הניסיון והיראה.
בהר מוריה אברהם היה ירא אלוקים ועמד בניסיון הקשה-
 כפי שהקב"ה אומר:" עתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה ולא חשכת את בנך , את יחידך ממני" ובהר סיני עם ישראל עמד בניסיון לקבל את התורה והוא קיבל זאת ביראה רבה.
ג]  חג הבכורים: כידוע- חג השבועות הוא אחד מבין שלושת הרגלים: פסח, שבועות וסוכות, כפי שהתורה מתארת זאת:
"וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה'[ הכוונה לחיטה החדשה] בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם"
היו נוהגים לעלות לרגל לבית המקדש להביא מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל ובעיקר -  משבעת המינים כדי להודות לקב"ה על פרי הארץ.
ד] חג הקציר: בלשון התורה:"וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה.."
[שמות כ"ג, ט"ז]
 חג זה חל בעונת הקציר- לכן נקרא בשם : חג הקציר.
ה]  עצרת: המקור לכך נמצא במשנה[תורה שבעל פה] מסכת ראש השנה פ"א מ"ב: "בארבע פרקים העולם נידון... ובעצרת על פירות האילן"
כלומר זהו יום מיוחד שבו נידונים פירות האילן, ומכאן השם עצרת.
המנהגים בחג:
א] תיקון ליל חג השבועות
המשמעות להיות ערים בליל החג ולעסוק בלימוד תורה.
 והסיבה היא: לפני מתן תורה- בני ישראל נרדמו וישנו כל הלילה ולא קיימו את ההכנה למתן תורה כראוי, וכדי לכפר על מעשה זה- אנו לומדים תורה בליל חג השבועות.
ב] לפנות בוקר קוראים: את פרק י"ט בחומש שמות המתאר את מעמד הר סיני והמשמעות היא:  כאילו אנו עומדים מחדש למרגלות ההר לקבל את התורה.
ג] קריאת מגילת רות מדוע?
 1] לפי שהאירוע המתואר במגילה אירע בעונת הקציר, "בתחילת קציר שעורים"- כפי שמתואר במגילה.
2] דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות והיה הנין של רות.
3] רות המואבייה קיבלה על עצמה יהדות כשם שעם ישראל קיבל את התורה.
4] לפני מעמד הר סיני קיימנו רק שבע מצוות בני נח, במעמד הר סיני נוספו לנו עוד רו"ת מצוות סך הכול- 606 מצוות = רו"ת ועוד 7= תריי"ג מצוות.
5] חז"ל אומרים: " ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים" רו"ת מסמלת את החסד והנאמנות- ככלתה של נעמי לכן זכתה  להיות האם של שושלת מלכות דוד.
ד] אכילת מאכלי חלב בחג השבועות:
1] חלב בגימטריא: 40 – המזכיר לנו  ארבעים  יום וארבעים לילה שבהם שהה משה בהר סיני.
2] עדיין לא היו להם כלים לבשר בנפרד ולחלב בנפרד, לכן אכלו מאכלי חלב בלבד.
ה] קישוט בתי הכנסת בירק לכבוד החג- הוא הביטוי לחג הקציר ויום הבכורים
וזכר למתן תורה, לפי חז"ל : הר סיני היה מכוסה כולו בירק.
לסכום: חג מתן תורה הוא חג המאחד את כל עם ישראל מחדש ומחזיר אותו לקבלת התורה שנית .
יהי רצון שאחדות זאת בעם- תימשך גם לתוך חיי היום, יום ובכך נזכה בקרוב לגאולה שלמה.

 


אהובה קליין פרשת השבוע,פרשת השבוע אהובה קליין,אהובה קליין,פרשת השבוע,כפר גנים ג',פתח תקווה,כפר גנים ג' פ"ת,ועד כפר גנים,ועד שכונה,כפר גנים פתח תקווה,


Go Back  Print  Send Page