ועד השכונה פועל לזרוז תהליך הפרצלציה בשכונה.

פרצלציה ורישום הזכויות של הנכסים בכפר גנים ג'

מאת דורון קורן - חבר בוועד השכונה, יועץ ומשווק נדל"ן.

פרצלציה הנה חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה שמופיעה בתכנית מתאר מקומית או בתכנית מפורטת לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין (טאבו). התהליך מתבצע באמצעות מודד מוסמך והוא מבוקר ומאושר ע"י הועדות המקומיות לתכנון ולבניה והמרכז למיפוי ישראל.

שלבים עיקריים לרישום הנכס על שם בעלי הזכויות

שלב ראשון: רישום פרצלציה- תוכנית חלוקה שבה המדינה מעניקה מספר מזהה (תעודת זהות) לחלקת קרקע באמצעות חלוקת שטח האדמה לגושים וחלקות.

שלב שני : רישום בית משותף-כל מבנה שיש בו שתי דירות ויותר יירשם בדרך כלל כבית משותף בדרך זו מתבצעת חלוקת חלקת קרקע לתת חלקות (דירות).

שלב שלישי ואחרון: רישום זכויות המשתכן בדירה (רישום בטאבו). הליך זה הוא הדרך שבה נרשמת דירה מסויימת על שם בעלי הזכויות בדירה. המסמך המוכיח כי הדירה נרשמה כחוק על שם בעליה הוא נסח רישום.

הסטטוס בכפר גנים ג'

רוב הדירות בכפר גנים ג' אשר בעיר פתח תקווה רשומות בפנקסי המקרקעין עם הערת אזהרה בלבד (ללא נסח טבו). תהליך הרישום מתנהל בצורה איטית ומסורבלת ומתמשך זמן רב מעבר לסביר במקומות מסויימים. אולם אין הדבר מונע מביצוע עיסקאות רכישה ומכירה ואין בכך בעיה. ישנם מקרים בודדים שהקבלן נקלע לבעיות\קשיים ואז נרשמה בפנקסי המקרקעין גם הערות אזהרה לחובתו. על עו"ד שמבצע את העיסקה לבדוק זאת היטב ולהתריע בפני הצדדים על כך.

להלן סטטוס של המגרשים בשכונה כפי שהועברה לידי ע"י ראש מנהל הנדסה בעיריית פתח תקווה ב-7.1.2010:

תוכניות פרצלציה כשרות לרישום ורשומות בטאבו:

1216 / 10 א' 1 , 1216/ 10 ד' , 1216 /10 ה' , 1216 /16 (צפון - שכון עובדים)

15/179 , 12/179 (שכון עובדים), 2006 א' , 2008 א', 14/179 א'.

תוכניות פרצלציה כשרות לרישום הנמצאות בטיפול לרישום:

, 2007 א' , .1/10/179 .

תוכניות פרצלציה שעדיין אינן כשרות לרישום אך אושרו כבר ע"י הוועדה המקומית:

14/1240, 27/1216 א'.

תוכניות פרצלציה שעדיין לא אושרו ע"י הוועדה המקומית:

11/179 (תאושר בקרוב)

אשמח לעדכנך בהתקדמות הפרצלציה ורישומה.

הערה: רישומם של שינויים נקודתיים שנערכו ע"י היזמים השונים הינם באחריותם וכמו כן רישומם של הבתים המשותפים.

בכבוד רב,

ירון יהודה - שמאי מקרקעין,

מנהל מחלקת מידע תכנוני,היטל השבחה ומדידות, מינהל הנדסה - עיריית פתח תקווה

ברור הסטטוס של דירתכם באינטרנט

ראשית מחפשים במנוע החיפוש: מחשבון גוש חלקה ונכנסים לאתר הממשלה:www.gov.il , מלאים את פרטי הרחוב והמספר ומקבלים גוש וחלקה ואפילו מפת הגוש. ניתן גם להוציא נכס טבו (אם קיים) ב- 10 שקלים ע"י קישור מדף זה.

לאחר מכן נכנסים לאתר של משרד השיכון כדי לברר מה הסטטוס של דירתכם:

www.al-harishum.moch.gov.il . ממלאים בטבלה את הכתובת או לפי גוש וחלקה ומקבלים מיידית את המידע. באתר זה יש קישור לכל האתרים של משרדי הממשלה הנוגעים לרישום (כולל מינהל מקרקעי ישראל), וכן אפשרות להעביר שאלות שמנותבות ע"י משרד השיכון לגופי הממשלה הרלוונטים, העוסקים ברישום.

כמו כן מומלץ לפנות בכתב לעו"ד של הקבלן שממנו רכשתם את דירתכם ולשאול היכן עומד הנושא.

זיכרו: אם טרם נרשם נסח טבו לדירתכם, אין זה מונע מכם לבצע עיסקת מכירה\רכישה של הנכס כל עוד הסיבה לעיכוב תלויה בפרצלציה בלבד ולא בבעיות של הקבלן מול הרשויות.

עליכם לעכוב אחרי הנושא ולוודא שהנכס יירשם על שמכם בהקדם.

אם יהיו עדכונים נוספים אעדכן בפורום נדל"ן באתר.

שלכם,

דורון קורן

פתח תקווה

                 להלן עדכון שקיבלתי מלשכת ראש מנהל הנדסה בעירייה ב-6.4.2010 על ההתקדמות ברישום (לאחר מספר תכתובות ותזכורות).Go Back  Print  Send Page