רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported

                              


 
לכבוד: דר' שוקי אמרני                                                                          תאריך: 26.9.2008
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז                             
שד' הרצל 91 רמלה                                                                               נשלח לפקס:
 
הנדון: התנגדות לתכנית פת/1216/27/א' פ"ת
 
אנו חברי ועד שכונת כפר גנים ג' פתח תקווה, אשר נבחר בבחירות חוקיות ע"י רב תושבי השכונה, מבקשים הבהרה לפרסום בעיתונות מתאריך 26.9.2008 של התכנית הנ"ל בגוש : 6712 .
בסעיף ג' רשום: "...בניינים בני 7 קומות על עמודים + דופלקסים או דירות גג."
זהו ניסוח מעורפל שכוונתו להסתיר את הגובה האמיתי של הבניינים. אנו משערים שמדובר בלפחות 10 קומות (7+ 2+ קומה טכנית) ולפיכך זו מהווה סטייה ניכרת מקווי המתאר של בנייני השכונה.
סטייה זו תגרום בין השאר:
  1. פגיעה בתשתית התחבורתית (כבישים ומקומות חניה) שאינה מוכנה לקליטת תוספת של כלי רכב נוספים. תוספות של יח' דיור תגדיל את מפגעי הרעש, צפיפות, פקקים וזיהום אויר בכפר גנים ג'.
  2. תשתיות החינוך כבר היום קורסות ואינן מוכנות לקליטת כל ילדי השכונה וזאת עקב תכנון לקוי ותוספות חריגות של מאות יח' דיור בשכונה מעבר לתב"ע המקורית.
  3. מוסדות הציבור בשכונה אינם מתוכננים לתוספת של יח' דיור נוספות.
  4. פגיעה וירידה בערך הנכסים של דיירי השכונה.
 
לסיכום
הועדה המקומית לתכנון ובניה של עריית פתח תקווה נהגה בחוסר אחריות בכך שאישרה תוספות של מאות יח' דיור בשכונת כפר גנים ג' מאז הוחל בבנייתה מבלי להתחשב בתשתיות המצומצמות שתוכננו לתב"ע המקורית.
אנו חברי ועד השכונה דורשים בזאת לגלות אחריות כלפי התושבים ולא לאשר יותר תוספות של יח' דיור בשכונת כפר גנים ג' ללא יוצא מהכלל.
 
בברכה,
וועד שכונת כפר גנים ג'
צדוק בן משה,     דורון קורן,      איציק אופק,      דודי כהן,    אבי מסינגר   דב כץ.
כתובת: פינחס חגין 8 , 49751 פתח תקווה. טל: 054-4404286
 
העתקים:
מר יצחק אוחיון - ראש עיריית פתח תקווה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה
אתר האינטרנט של כפר גנים ג'