רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   הערכות לשנת הלימודים תשע"ג לגילאי 3-4
דף הבית >> כתבות >> הערכות לשנת הלימודים תשע"ג לגילאי 3-4
 
30/42012
ח' באייר תשע"ב
לכבוד
מר יצחק אוחיון
 
 
ראש העיר פתח-תקווה
א.נ,
 
 
הנדון:הערכות עיריית פתח-תקווה לשנה"ל תשע"ג בגילאי טרום טרום וטרום חובה-דיון מיוחד
בפתח הדברים ,אציין כי במקביל למכתבי מועברת לידיך דרישה החתומה ע"י 9 חברי מועצת העיר לקיים דיון מיוחד ,בהתאם לסעיף 9(א) לתוספת השנייה לפקודת העיריות בנושא היערכות העירייה לקליטתם ושיבוצם בגני הילדים העירוניים של גילאי 3-4 (גילאי טרום טרום וטרום חובה) בשנה"ל תשע"ג אשר תחל ביום 26/8/2012 .
 
מנתונים המצויים בידי הח"מ ואשר מקורם הן בתלונות תושבים והן ממידע נוסף עולה כי קיים חשש כבד וחמור ביותר כי עיריית פתח-תקווה אינה ערוכה לקליטתם ושיבוצם של כ-1000 ילדים לפחות בגילאי 3-4 בגני הילדים בשנת הלימודים הקרובה.
 
 
יש להדגיש כי מאות רבות של הורים לילדים בגילאי 3-4 בעיר מצויים כיום במצב חמור של חוסר ודאות ואף חוסר אונים , שכן אין להורים אלו כל ידיעה לא רק לגבי לימודי ילדם אלא ברור שיש לכך השפעה ישירה על עבודת ההורים וארגון סדר היום בבית.חובתנו להסיר את הספקות ולגבש פתרון אמיתי וראוי ולהודיע על כך להורים ללא כל דיחוי.
 
 
 
לצורך כך ובעקבות החשש הכבד כי הנהלת העיר בראשותך לא השכילה להיערך לנושא מבעוד מועד הנך נדרש ,בהתאם לפקודת העיריות, לכנס דיון מיוחד אשר יוקדש כל כולו לנושא שבנדון ומטרתו להיערך למתן מענה ופתרון מסודר לקליטתם ושיבוצם של גילאי 3-4 בגני הילדים בעיר בשנה"ל הקרובה.
 
 
בדיון יוצגו בפני חברי המועצה הנתונים הרלוונטיים והעדכניים ,תוך הצפת הבעיות הצפויות וגיבוש מתווה מסודר המגובה במקורות תקציביים ולוחות הזמנים ובכלל זה מתן מענה להורים הרבים המצויים בימים אלו בחשש רב ובחוסר ודאות לגבי מקום הלימודים ,אם בכלל ,של ילדיהם הקטנים.
לצורך קיומו של דיון ענייני וממוקד אבקש לקבל בהקדם האפשרי ודהיינו בתוך 72 שעות ממכתבי זה את הנתונים הבאים:
1. מהו מספרם המדויק של גילאי טרום –טרום וטרום חובה אשר נרשמו לשנת הלימודים תשע"ג עד למועד סגירת הרישום לגני הילדים ביום 30/4/2012?
2. מהו פיזורם הגיאוגרפי של הנרשמים בשכונות העיר השונות?
3. כמה ילדים בגילאים אלו (3-4) למדו במערכת החינוך העירונית בשנה"ל תשע"ב ותשע"א?
4. כמה גני ילדים ערוכים כעת לקלוט את גילאי 3-4 ומהו פיזורם הגיאוגרפי בעיר?
5. כמה גני ילדים חסרים ומהו פיזורם הגיאוגרפי בעיר?
6. האם מצויים כבר היום גני ילדים בבנייה ואם כן כמה? והיכן?
7. האם הגישה עיריית פתח-תקווה בקשה לתקצוב בניית גני ילדים למשרד החינוך במסגרת התקציב של 2.5 מיליארד ₪ לבניית 1,500 גני ילדים ברחבי הארץ אותו הקצה המשרד? במידה וכן באיזה סכום מדובר והיכן עומד שלב הטיפול (אושר/בהמתנה /נתקבל)?
8. האם נערכה העירייה להקמתם של גנים חדשים והאם נלקחה בחשבון הוראת פיקוד העורף בנוגע לאיסור קיום הלימודים ללא ממ"ד תקני וחוקי?
9. מהו הצפי ,בשלב זה ,לאור היערכות העירייה ,עד כה ובטרם התקיים הדיון המבוקש, למספר הילדים בגילאי 3-4 אשר כבר כעת יודעת העירייה כי לא ניתן יהיה לשבצם עקב חוסר בגנים ומהו פיזורם הגיאוגרפי?
10. כיצד אמורה להתקבל החלטה איזה ילד ישובץ ואיזה ילד לא ישובץ ומהי המדיניות בנושא זה?
11. האם בוצע יחד עם משרד החינוך מיפוי של גני ילדים פרטיים אשר ניתן להסב אותם לגני ילדים עירוניים? במידה ונעשה מיפוי כאמור,באיזה שלב מצוי מיפוי זה ומהן תוצאותיו.
 
אודה לקבלת נתונים אלו בפרק הזמן של 72 שעות בכדי להיערך לדיון באופן מסודר יעיל ומקצועי.
 
 
 
 
בכבוד רב,
אורי אהד ,עו"ד
חבר מועצת העיר
יו"ר סיעת שיא לפתח-תקווה
 
 
 
 
העתקים:
חברי מועצת העיר
אבי בן חמו מנכ"ל העירייה
רמי הופנברג-מנהל מנהל החינוך
רו"ח חני גולדשטיין-גזברית העירייה
משה ספקטור-יועץ ראש העיר
עו"ד שרית גרינבאום- היועצת המשפטית
דר' מיכל אונגר-מנהלת האגף לגני ילדים
שמואל שורובן-מנהל אגף מבני ציבור
נציגי ועד ההורים
נציגי ציבור
 

כתבה בנושא באתר אם המושבות החדשה:
אי מוכנות מבני חינוך בשכונת "אם המושבות רבתי " לשנת הלימודים הקרובה תשע"ג
לכתבה >>>


ידיעה מהעיתונות השבוע:
חברי מועצת העיר חוששים שהעירייה אינה ערוכה לקליטת ילדי הגן.
תגובת העירייה: העירייה מוכנה לקליטת הילדים בצורה משביעת רצון
המדינה נתנה שלוש שנים להתארגנות ליישום החוק החדש.
העירייה מוכנה לקליטת אלפי ילדים חדשים ואם תהיה בעיה היא תהיה בשוליים
ורק בשנה שנתיים הראשונות עד ליישום מלא של החוק.
לאחר שנים ארוכות של כשלונות בכל נושא בניית מבני חינוך אנו מקווים
שתחילת השנה תעבור חלק וללא "נפגעים".
תושבי העיר ימתינו לתחילת השנה בתקווה שאכן לכולם יהיה גן וכיתת לימוד.
 
 עיריית פתח תקוה 


Go Back  Print  Send Page