רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
הודעת ועד ההורים העירוני בעניין השבתת מערכת החינוך בפ"ת 1.9.11
 
בעקבות פגישות שנערכו בשעות האחרונות ביו נציגי ועד ההורים לבין: מנהלת מחוז מרכז, הגב' דר" סולי נתן, ראשי מינהל החינוך בפ"ת, מנכ"ל משרד החינוך ובאישורו שר החינוך,
אנו שמחים להודיעכם:
1.     משרד החינוך מקבל את עמדת ההורים והוא ימנע מלאשר העברת 140 תלמידים שלא מאזורי הרישום של בי"ס גורדון לבי"ס גורדון. 
2.     ועדת העברות העירונית, בגיבוי מנהלת המחוז דחתה כאמור את כל בקשות העברה.
עקב כך, נמנעו נזקים בעלות של כ-  1,000,000 ₪ שהיו עלולים להיווצר לבתי הספר בעיר בצורה של סגירת כיתות ובאובדן שעות הוראה בבתי הספר האחרים.
3. משרד החינוך קיבל את דרישת ועד ההורים, והעירייה תימנע גם מהעברות תלמידים לכיתה א' בבי"ס גורדון. אי לכך כיתה א' תיפתח בבי"ס גורדון עם 14 תלמידים, ככיתה לא תיקנית, המכניסה אותה לסטאטוס ככיתה העומדת להיסגר.
4. כבר בחודש ספטמבר יתכנס משרד החינוך לדיונים לביצוע הליך סגירת בי"ס גורדון.
5. משרד החינוך התחייב למנוע השנה בכל דרך כניסת תלמידים לבי"ס גורדון שלא שייכים אליו והתחייב שבריונות וכוחניות בניגוד לחוק לא יביאו לכניעה של משרד החינוך ולכניסת תלמידים לביה"ס.
5. מנהל החינוך והפיקוח ייעשו כל מאמץ על מנת לתגבר בשעות דיפרנציאליות את בתי הספר היסודיים בפ"ת, באותם בתי הספר בהם יש כיתות עמוסות.
 
ועד ההורים יקים צוות מעקב שילווה את התהליכים השונים לקיום ההתחייבויות ולשמירה על החוק והאינטרסים של בתי הספר בעיר.
 
לאור ההישגים וההתחייבויות של משרד החינוך , ועד ההורים החליט להיענות לבקשתו של שר החינוך ולהשהות לעת עתה את איום ההשבתה ויעמיד למבחן את מימוש התחייבויות ויעקוב אחר ההליכים לסגירת בי"ס גורדון.
 
 
בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

 Go Back  Print  Send Page