רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   הגשת התנגדות
קריאה דחופה לדיירי רחוב בן גוריון, ויצמן, עצמאות .
שלום רב,

הנני להביא לידיעתך כי הועדה המקומית של עיריית פ"ת החליטה להמליץ לועדה המחוזית על שינוי תוכניות לשטח שמדרום לבניינים ברחוב בן גוריון 40 ו- 42 (ליד הכיכר) ולשטח התחום בין הרחובות עצמאות, בו גוריון, יטקובסקי, וייצמן,
שינוי התוכניות כולל הקמה של מגדלים בגובה של 9 עד 12 קומות וזאת במקום התכנון המקורי של בנייה נמוכה ושטח בנייה ציבורי עד 2 קומות בשטח שליד הכיכר (ניתן לקבל את פרוט השינויים).
המשמעות
פגיעה חמורה באיכות החיים, הגדלת מספר התושבים באופן משמעותי, מגדלים שאינם תואמים את מתאר הסביבה וזאת בניגוד גמור לתכנון המקורי יביאו לעומס משמעותי של כלי רכב באזור, עומס בלתי נסבל על כבישי גישה לחניות משותפות, הגברת החשיפה לסיכון הילדים, זיהום אוויר והפחתה ניכרת של אור וירוק בעיניים.
עדיין ניתן לעצור את התהליך.
וזאת ע"י התאגדות הדיירים לצורך הגשת התנגדות ע"י עו"ד בשיתוף שמאי ואדריכל.
עלות הטיפול (מחושב ע"פ הצעות מחיר ממשרדים - בעל ניסיון מוכח בתיקים אלו)

ע"פ הערכה כי לפחות 80 משפחות יצטרפו למהלך ההתנגדות עלות מוערכת של השתתפות לכל משפחה :
כ-150$ עם תחילת העבודה.
כ-150 $ במועד הגשת ההתנגדות.
לתשומת ליבכם,
הנושא דחוף ביותר.
אדישות תגרום כאמור לפגיעה חמורה באיכות חיינו ואף לירידה דרמטית של ערך הדירות בשווי של עשרות אלפי דולרים.
במטרה לקדם את הליך ההתנגדות אבקשך למלא את ספח הרישום המצ"ב ולהחזירו בפקס: 9244457
רק לאחר שיוברר כי קיימת נכונות לשיתוף פעולה של מספר מספק של דיירים, יישכרו שירותי מייצגים ויחל בפועל הטיפול.
בברכה
הראל שוורץ                         קובי מונוביץ
0577457699  בן גוריון 42    9211319
------------------------------------------------------------------------------------
נספח נכונות להצטרפות למאבק נגד שינוי תוכניות הבנייה
למלא ולשלוח לפקס: 9244457
חתימתך אינה מחייבת ומטרתה לאגד את התושבים לקראת הטיפול המשפטי בנידון.

אני ________________________ החתום מטה מבקש/ת להצטרף למאבק נגד שינויי תוכניות בנייה בכפר גנים ג (בשטחים שמדרום לבניינים ברחוב בן גוריון 40 ו- 42 (ליד הכיכר) וכן בשטח התחום בין הרחובות עצמאות, בו גוריון, יטקובסקי, וייצמן,
ומסכים/ מסכימה עקרונית לקחת חלק יחסי בעלויות הטיפול המשפטי.

בברכה

שם מלא______________________________ כתובת_____________________
טלפון _______________________________ חתימה _____________________


Go Back  Print  Send Page