רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported

 

                                                                                       
 
לכבוד:                                                                                            24.03.2008
מר יצחק אוחיון- ראש העיר פתח תקווה
ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה                                                    
 
הנדון: פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה 20080010 מתאריך: 2/3/08
בעניין מתחם מסקין בגוש 6716 מגרשים 1-54 פת/2008/א
 
בסעיף 1 בהחלטות הועדה כתוב שיותרו 350 יח' דיור בלבד.
בסעיף 6 כתוב שניתן יהיה לבנות 12 קומות בצד המערבי.
 
ועד שכונת כפר גנים ג' פתח תקווה מברך על החלטתך לזמן דיון נוסף בתכנית זו ומבקש הבהרות להחלטות שהתקבלו:
  1. האם התקבלה דרישתך לצפיפות של 5 יח' לדונם כולל שבס בתכנית זו?
  2. האם 350 יח' דיור הוא המספר הסופי בתכנית זו?
  3. על פי חישובים שלנו אין שום צורך לבנות מעבר ל- 8 קומות:
לפי כמות הבניינים שאושרה בתוכניות קודמות (ושלא שונתה בתוכנית זו) - סה"כ 12  בנינים, לפי צפיפות של עד 5 יחידות לדונם ובהנחה שבכל קומה יש 4 דירות, אם במסקין יהיו 5 בנינים של 6 קומות בלבד (סה"כ 120 דירות) ואילו שאר 7 הבניינים יהיו בני 8 קומות (סה"כ 224 דירות) ובתוספת 6 דירות גן מגיעים בדיוק ל- 350 יחידות דיור. כלומר גובה מקס' של 8 קומות !!!
אם כך : לא ברורה לנו ההחלטה בסעיף 6 על בניה של 12 קומות בצד המערבי בסתירה לסעיף 1 ובהפרת התקן החדש לשכונה של גובה מקס' של 9 קומות.
  1. האם תקן החניה בתכנית זו הוא 2 חניות ליח' דיור?
  2. האם החלטות אלו טעונות אישור של הועדה המחוזית?
נא תשובתכם בהקדם לכתובת: פינחס חגין 8 פ"ת, 49751 או במייל:d_koren@bezeqint.net
 
בברכה,
דורון קורן
אחראי על נושא תכנון ובניה
ועד כפר גנים ג'      טל': 054-4404286
 
העתקים: גב' שולי ירקוני מרכזת וועדת המשנה לתכנון ובניה- נא להפיץ לכל חברי הוועדה
חברי וועד כפר גנים ג', אתר כפר גנים ג'