רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   ד"ר מוטי גולן
פרשת "וארא"
לא אחת ציינתי במאמריי לפרשיות השבוע שסיפורי המקרא לגוניהם השונים הם כר נרחב לא רק לסיפורי העבר אלא, ואולי בעיקר, יש בהם מוסרי השכל/לימודי לקח לחייו של האדם ואין סיפור מקראי אשר חכמי, פרשני ודרשני המשך>>>
פרשת "וירא"
פרשת השבוע, פרשת "וירא" המונה קמ"ז פסוקים וסימנך: "אחד בפה ואחד בלב" הגם שאין בה כל איזכור מצוותי, ברם, יש בה ולמכביר, סיפורים מקראיים מעוררי אתגר חשיבתי ובעלי השראה לימודית, חינוכית, ערכית ובעיקר, המשך>>>
פרשת "וילך"
פרשת "וילך" ייחודית ביותר מן ההיבט הטכני, כמו גם, מן ההיבט התוכני. טכנית, מספר הפסוקים הוא הקטן ביותר [30] מבין 54 פרשיות התורה ולעולם תיקרא לפני ר"ה כ"פרשה מחוברת" לפרשת "נצבים" או כ"פרשה נפרדת" המשך>>>
פרשת "ניצבים"
מצוות התשובה פנים רבות לה. היבטים שונים ומגוונים לה וכבר נתעסקה בזה תורתנו הקדושה כמו גם, נביאי ישראל, פרשני המסורה לדורותיהם והוגי הדעות לאורך שנות היסטוריותו [לא: היסטריותו] של עם ישראל. המשך>>>
פרשת "כי תצא"
פרשת השבוע, פרשת "כי תצא" כוללת את מספר המצוות הגדול ביותר בתורה, 74 מצוות [27 מצוות עשה ו-47 מצוות לא תעשה]. אחת מהן היא מצוות השבת אבידה. לטענתנו, עצם עובדת היותה "מצווה כפולה" המשך>>>
פרשת "ואתחנן"
הבה נישא תפילה ליושב במרומים שנזכה, ביחד וכל אחד לחוד, להארה פנימית וחיצונית כדי למצוא את הדרך האמיתית לדפוס התנהגות של "אהבת חינם". אהבה אשר תהיה הגורם העיקרי להחשת ביאת משיח צדקנו ובניית בית מקדשנו המשך>>>
פרשת "לך לך"
חשיבותו של מוטיב ההליכה אצל אברהם אבינו מוטיב ההליכה הכתוב אצל אברהם אבינו כמו גם בשאר המקורות המקראיים כמו גם בהלך השקפת העולם והמחשבה היהודית לדורותיה הוא מוטיב מרכזי וחשוב ביותר דר' מוטי גולן המשך>>>
פרשת "ראה"
אחת מן המצוות החשובות ביותר ביהדות והנזכרת בפרשה היא מצוות הצדקה [מצווה תע"ט, "ספר החינוך"]. על מצווה מיוחדת זו ועל חשיבותה הכללית המשך>>>
פרשת "עקב"
המשך>>>
פרשת "ואתחנן"
מוטי גולן, פרשת השבוע, פרשת ואתחנן. המשך>>>

Go Back  Print  Send Page