איכות הסביבה פסולת בניין
דף הבית >> ועד כפר גנים החדשה >> פניות בנושא איכות הסביבה >> איכות הסביבה פסולת בניין

לכבוד                                                                        18.02.08

המשרד לאיכות הסביבה

שלום וברכה

 

                                    הנדון:פסולת בנייה ברחבי העיר

 

אנו תושבי פ"ת,שכונת כפר גנים החדשה,מבקשים להתריע על מחדל בנושא

פינוי פסולת בנייה ברחבי השכונה בשטחי ציבור ושטחים פרטיים.

השכונה נמצאת בתנופת בנייה ולצערי הרב הקבלנים ובעלי מלאכה למיניהם

מנצלים את חוסר הפיקוח והאכיפה של העירייה ורשויות החוק וזורקים את

פסולת הבנייה בשטחים הפתוחים.

ישנה תופעה מדאיגה יותר של גניבות חול וחפירות ענק אותן ממלאים

באותה פסולת הנקברת שם לעד.

השפעת הפסולת על בריאות התושבים הינה קריטית.

אין לנו הכלים לשכנע את החברה לפיתוח פ"ת להתחיל לבצע את מחויבותה

לניקוי השטח לפי החוק.

אודה לכם על טיפולכם המיידי בנושא רגיש זה.

 

                                                                     בברכה

                                                                     צדוק בן משה

                                                                     יוסף נקר 32 פ"ת 49773

                                                                     ועד כפר גנים החדשה

תגובה ראשונית של המשרד לאיכות הסביבה