רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פרשת "בא"
דף הבית >> דת >> פרשת השבוע אהוד בן יהודה >> פרשת "בא"
בס"ד                                                                                פרשת בא תשע"ח
 
                              "בנערינו ובזקנינו נלך"
 
   קוראים יקרים. היתכן ?! אחרי 210 שנים שהיו משועבדים הם ואבות אבותם, ביום ובלילה. יש להם הזדמנות לצאת ממצרים. להיות בני חורין, ובכל זאת רק 20% מוכנים?!. אלא כאן רואים מהי כוחה של מסירות נפש- לא כל אחד מוכן. אנחנו נמצאים בדור של הגאולה, באים לאדם ואומרים בא תשמור שבת. מה?! איך אפשר?! לא לעשות כלום?! תעזוב אותי! בא תניח תפילין. לא זה כבד עלי. בא תשמור כשרות, אני לא מסוגל. לא מסוגלים!!! תפסיק לרדוף אחרי כסף כל היום- לא מסוגל!! אדם לא מוכן לעזוב את התאוות שלו.
   אדם שלא מוכן לקבל על עצמו קבלה רצינית, להשתנות מהקצה לקצה. למסור נפש למען בורא עולם, לומר דיי לחיי השקר! דיי לחיות בכלא של התאוות. דיי להיות משועבד לכעס, לעצבות, לגאווה, או לכסף!! לא מוכן להיות ממש בן חורין אמיתי- שיידע שהוא לא יצא ממצרים!!! אם לא תעזוב את השטויות שאתה מכור אליהם, אם לא תזרוק את ההרגלים הלא טובים שלך, תדע שלא תוכל לומר- ו"ויוציאנו"- כי אתה עדיין נשארת עבד!! אתה עדיין לא בן חורין אמיתי.
   מכובדי היקרים. כל דרדק יודע לצטט שישנה מצוות: "והדרת פני זקן", מי שלא למד זאת בחומש- מכיר את המשפט מהמדבקה שעל חלונות האוטובוס...אז איך ייתכן שמשה מקדים לפרעה- נערים ואחר כך זקנים?. מסביר רבי אהרן רוקח זצ"ל שלפרעה היתה שאלה: "אמרתם שרצונכם ללכת לזבוח לה', נכון? הילדים אינם יודעים כיצד את ה'. יישארו אפוא הילדים במצרים (תעודת ביטוח שתחזרו) ואתם לכו לעבוד את ה' כמו שדיברתם". לכן חקר פרעה: "מי ומי ההולכים". תשובתו של משה היתה חד משמעית: אם אתה חושב שרק המבוגרים עובדים את ה', אך טעות בידך. אם אין גדיים-אין תיישים. ביהדות עיקר החינוך הוא כשהילד עוד קטן. הוא רואה שאבא מקפיד על שמירת המצוות, שאבא לא פוגע בזולת, שאמא שומרת על פיה ולשונה- יש לו דוגמא חיה ומוחשית, הוא חווה את עבודת ה' בצורה תקינה. בשל כך הקדים משה את הנערים לזקנים, שהרי כל עיקר החינוך הוא דווקא לצעירים שבהם, יראו הנערים כיצד עובדים המבוגרים את ה' וילמדו בבוא יומם כיצד לנהוג ולא זו בלבד, אלא גם "בבנינו ובבנותינו"- הקטנים, שאינם מבינים ויודעים מה פשרה של עבודה זו, "נלך"- אף הם יקלטו מושגים ותיטמע בליבם אהבת ויראת ה'.
   מטרת המצוות היא להביא את האדם ליראת ואהבת ה', ולקשר עמוק בין אדם לבוראו. אם כן, מדוע לא נסתפק רק באהבת ה' לבדה, לשם מה נצרכים אנו למצוות חיצוניות? והתשובה פשוטה וגאונית: אם יאהב האדם את בוראו בכל ליבו, אך לא ייתן לכך ביטוי חיצוני, מניין ידע הילד- דור ההמשך איך לעבוד את ה'?. לשם כך הוצרכנו גם למצוות שיש לקיימן בפועל, כשבת ותפילין, ואז יוכל הדור הצעיר להבין איך מתקרבים לאהבת ה' באמצעות קיום המצוות ולימוד התורה. יש להטמיע את עבודת ה' בילדים שיקיימו את כל דברי התורה, במעשה ובמחשבה. ובתנאי שעבודת ה' אינה לעול עלינו. אלא כמו שאמר משה לפרעה: "כי חג ה' לנו". כשחוגגים, מביאים גם את הפעוטות שאינם מבינים דבר.
 
תזכו לשנים רבות וטובות. שבת שלום. אהוד בן יהודה.          

Go Back  Print  Send Page