רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פרוטוקול ישיבה בנושא כפר גנים ג'
דף הבית >> כתבות >> פרוטוקול ישיבה בנושא כפר גנים ג'
1.הוועד מבקש תוכנית אב מסודרת ועדכנית למבני ציבור בשכונה, כמו כן הוועד מבקש להתחיל לפעול בנושא תיכון וחטיבה שש שנתי, נושא התיכון והחטיבה יבדק מול מנהל החינוך וצוות פרוגרמה.
2.בשנת 2009 הוצגה תוכנית אב כללית לשכונה. מנכ"ל העירייה אישר לנציג הוועד להשתתף בוועדת פרוגרמה (תקדים בעיר)
מנכ"ל העירייה הסביר כי בימים אלה עובדת העירייה על תוכנית אב למבני חינוך וקהילה בכל רחבי העיר ובתוך התוכנית  זו יעלו כל צרכי וועדי השכונות בכלל וועד כפר גנים ג' בפרט.
3.תוכנית רוזמרין- פרוייקט של 480 יחידות דיור שביקשו העלאת אחוזי הבנייה, הוועד מתנגד להעלאת אחוזי הבנייה בתוכנית זו ומבקש שגם העירייה תתנגד לכך.
ראש העיר הבהיר שגם הוא מתנגד להעלאת אחוזי הבנייה.
4.רחוב ישראל עידוד לרחוב נאקאש, מבקשים שביל גישה לבניין, באזור בניין מאוכלס ואינו נגיש למעבר ילדים אל הבניין עצמו.
5.מקווה בשכונה, הוועד ותושבי מערב השכונה מתנגדים לבניית מקווה בשטח הממוקם בפינת רחובות נאקאש וישראל עידוד.
יש שתי מקוואות בכפר גנים ולפי הוראות משרד הדתות להקמת מקווה ל4000 משפחות אין צורך במקווה נוסף בכפר גנים, ראש העיר יבדוק את הנושא, ועד השכונה מתכוון להיות נוכח בועדת פרוגרמה הדנה בנושא.
6.אבטחה בשכונה, לטענת הוועד יש עליה במקרי האלימות בקרב בני נוער, העיריה התחילה להפעיל 5 נידות של השיטור המשולב
וסיירת אשר עתידים לתת מענה לבטחון התושבים. ירכשו 5 נידות נוספות בקרוב.
7.מתחם הסקייט פארק, המתחם רועש מאוד בשעות הליל והוועד מבקש לסגור את המקום ואת האורות בו בשעה 23:00.
8.הוועד מבקש למצוא מקום לנקודת שיטור בשכונה, הומלץ על מבנה ברחוב מרק לברי.
9.הוועד מבקש להקים גינה קהילתית בשכונה על מנת לחבר את ילדי השכונה לטבע. מר ישראל דרורי מנהל אגף גנים ונוף מסר כי בימים אלו העיריה עושה פילוט בנושא ברחוב חדווה רשיש ובמידה וזה יהיה ניסיון מוצלח נקים גינה קהילתית גם בכפר גנים ג'.
10.הוועד מבקש העברת תקציב לעדלאידע השנתית הגדולה בעיר הנערכת בכפר גנים ג', ראש העיר יבחן את הנושא.
11.רחוב דוד אבידן הינו רחוב צר וקטן בו יש בנייני מגורים ובית ספר אלימלך כנר, הוועד מבקש להגביל תנועת המשאיות בשעות הבוקר באתר הבנייה של המרכז המסחרי.
12.גשר ברחוב העצמאות, מעבר בטוח לילדי בית ספר כנר באזור הגינה והמרכז המסחרי, הנושא יבדק ע"י הנדסה בשיתוף החברה לפיתוח, כמו כן מבקשים לבדוק אופציה של כניסה אחרת לבית הספר.
13.יותר ירוק, הוועד מבקש גינות בתוך מבני ציבור, גני ילדים וכדומה, מסתור לפחי האשפה במבני מוסדות החינוך ובתי הכנסת.
המנכ"ל ינחה את החברה לפיתוח לבצע גינות במוסדות ציבור ומסתורים לפחי אשפה.
14.סניף עזרא, יש רעש מאוד גדול מהסניף מהנדס העירייה התחייב למשרד הפנים לבנות חומה אקוסטית במקום, הנושא יבדק מול מהנדס העיר.
15.הוועד מתלונן כי ישנם בעיות בקווי האוטובוסים בשכונה (מסתיימים מוקדם מהנדרש) באחריות מאיר שוהם לבדוק הנושא ולהעביר תשובה לראש העיר תוך 14 יום.
16.הוועד מבקש לשים שילוט אשר מגביל חניית משאיות ואוטובוסים ברחוב העצמאות בערב. באחריות מאיר שוהם.
17.צהרונים בשכונה, הוועד טוען כי העירייה רוצה לבצע פיילוט בכפר גנים ג' ולנהל את הצהורניות בעצמה. ראש העיר הסביר כי ישנו פיילוט של 60 צהרונים ברחבי העיר לרבות כפר גנים ג' לטובת שירות טוב יותר לתושבים בתקווה גם להורדת המחיר החודשי.
ועד השכונה מבקש להצטרף לדיונים ולקחת חלק בהחלטות.
18. פתרונות תנועה בשכונה, הרחבת רחוב בן גוריון בכניסה לקניון גנים והצבת גדר בטחון. באחריות מחלקת התנועה והחברה לפיתוח.

תודות:
חברי ועד השכונה מודים לראש העיר מר אורי אוהד, למנכ"ל העירייה מר אבי בן חמו, לסמנכ"ל העירייה מר רונן צברי, לעוזר המנכ"ל מר שגיא חן ולמר צביקה הרפז, עוזר ראש העיר ומנהל פרוייקטים.

תודות למנהל התברואה מר צחי מזרחי, ליגאל שת ולכל הצוות.
תודות למנהל הפיקוח מר אריה זיסוביץ, לרוני נחמני ולכל הצוות.
תודות למהנדס התנועה ומנהל מחלקת תנועה מר מאיר שוהם ולצוות משרדו.
תודות למר ישראל דרורי מנהל אגף גנים ונוף ולצוות משרדו.

תודה למנכ"ל החברה לפיתוח על שנים של הליכה ותמיכה בועד השכונה ובתושבים.

תודה מיוחדת לאייל עובד, הבחור עושה ימים כלילות לטובת השכונות בעיר, ישר כוח !!

אין ספק שרוח חדשה מנשבת בעיר, אנו מקווים שרוח זו תישמר לאורך הדרך, ללא מורא ולטובת התושבים בלבד.


Go Back  Print  Send Page