רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   סיכום ישיבת ועד בתאריך 24.10
דף הבית >> כתבות >> סיכום ישיבת ועד בתאריך 24.10
סיכום ישיבת ועד  מתאריך 24/10/2013
 
נוכחים:
עו"ד עמי נהרי, צדוק בן משה , דורון קורן, שלום עטר , איציק אופק , דורית מנצור, צביקה שטרן  ואדי גרבר.
 
 
הצטרפות לפעילות-
 
אדי גרבר הצטרף לפעילות הועד. אדי מהנדס בניה ועוסק בניהול פרויקטים.
הוא יצטרף לפעילות בתחום הבינוי והפיתוח בסיוע  לאיציק אופק מול החברה לפיתוח ובנוסף בסיוע לדורון בנושא פיקוח על הבניה.
אדי יהיה מפקד הרובע בתחום חילוץ והצלה בשעת חירום.
 
מדיניות במפרים בשכונה:
 
מאחר ואין מדיניות בעיריה באשר להצבת במפרים  סוכם כי הועד יאשר ככלל הצבת במפרים רק כאמצעי בטיחות כמו בקרבת בתי ספר, גני ילדים. חריגים יופנו לבדיקת מח' תנועה בעירייה ויועלו לדיון בועדת תנועה.
באחריות צביקה שטרן לתאם פגישה בהשתתפות צדוק עם מנהל מח' תנועה- מאיר שוהם לשם
גיבוש מזכר הבנות בנושא זה.  כמו כן צביקה ידאג להזיז תכניות שאושרו ועדיין לא יצאו לפועל בתחום תנועה ותחבורה כמו הוספת נתיב ירידה לחניון הקניון ופתיחת היציאה לעצמאות, איסור על חניית משאיות ואוטובוסים ברחובות השכונה ועוד.
 
בחירות לועד:
 
מאחר ובעוד מספר ימים מסתיימות הבחירות לרשויות ניתן להתחיל בתהליך של בחירות לועד השכונה. עו"ד הועד  מר נהרי יפנה לעירייה כדי להריץ את התהליך.
 
ועדת בחירות – ועדת הבחירות תכלול יו"ר עו"ד שאינו תושב השכונה- אותרה מועמדת מתאימה בנוסף צריכים עוד 2 חברי ועדה.
 
מועדים – הערכות לקראת בחירות בחודשים פברואר / מרץ 2014 .
 
מועמדים-  צריכים כ 12 מועמדים כדי שיבחרו לבסוף 7 חברי ועד. פרסום הצעה להגיש מועמדות יהיה באתר ובעיתון כפר גנים.
 
תקופה כהונה– הועד הנבחר יכהן 4 שנים.
 
מיחזור ואיכות סביבה:
 
מתחיל מהלך של הכנסת פח כתום שיועד למחזור אריזות בנפח גדול בראשות שוש דולב מעיריית פתח תקוה – יש לעודד אנשים בשכונה למחזור ולהרתם למען הגברת מודעות מחזור. לטיפול אדי
 
תחנת משטרה שכונתית:
 
פעילות השיטור השכונתית אינה עונה על ציפיות התושבים, יש הרבה טרוניות ותלונות , השוטר השכונתי אינו מתפקד לדעת הרבה תושבים ואף אינו עונה על מיילים המופנים אליו מהועד.
סוכם כי יש לפנות לאחראי עליו ולהפנות את הביקורת לטיפולו.   – באחריות שלום.


Go Back  Print  Send Page