רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   חשש לקליטת עובד ללא מכרז או במכרז תפור בגין מניע פוליטי
דף הבית >> כתבות >> משולחנה של כרמלה דפני >> חשש לקליטת עובד ללא מכרז או במכרז תפור בגין מניע פוליטי
מאת: כרמלה דפני <carmeladafnid7@gmail.com>
תאריך: 20 באפריל 2016 בשעה 8:41
נושא: שוטף 6672 - חשש לכאורה לקליטת עובד ללא מכרז או במכרז תפור בגין מניע פוליטי - אביו של כתב עיתון מקומי - מר סרוסי ויקטור
אל: משרד הפנים - אגף לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות - מינהל שלטון מקומי - מנהל האגף שמעון (מוני) מעתוק ‫‎<MoniMa@moin.gov.il>‎‬, משרד הפנים - אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות - מנהלת האגף והממונה על החשבונות - עפרה ברכה ‫‎<OfraBr@moin.gov.il>‎‬, משרד הפנים - מחוז מרכז - ממונה מחוז מרכז - הגברת רות יוסף ‫‎<mer-memunem@moin.gov.il>‎‬
עותק: מבקר המדינה - בקורת המדינה ‫‎<mevaker@mevaker.gov.il>‎‬, משרד הפנים - אגף בקורת - בקורת השלטון המקומי - שוקי זכאי ‫‎<shukiza@moin.gov.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - הלשכה המשפטית - היועצת המשפטית - עו'ד גרינבויים שרית ‫‎<saritg@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - הלשכה המשפטית מנהלת מחלקת תביעות אזרחיות - רזיאלה שרעבי ‫‎<RAZIELAS@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - לשכת הגזברות - גזברית העירייה - רו'ח חני גולדשטיין ‫‎<HANIG@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - לשכת הגזברות - ראש הלשכה - אילוז דרורית ‫‎<droriti@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - לשכת המבקרת - מבקרת העירייה - רו'ח אילה קדוש ‫‎<ayalak@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - לשכת המבקרת - מנהלת מחלקת תאום ומנהל - דנה ונה ‫‎<danav@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - לשכת מנכ'ל - מנכ'ל - יעקב ממן ‫‎<ym@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - לשכת מנכ'ל - רל'ש נעמה בוחניק ‫‎<naamab@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - נציב תלונות הציבור - לוי פומרנץ ‫‎<levip@ptikva.org.il>‎‬, עיריית פתח תקווה - הממונה על המכרזים והתמיכות - עוד ארז בן חמו ‫‎<erezbh@ptikva.org.il>‎‬   בתגובה לאימייל זה יש לציין מס' סימוכין המופיע בנושא שבנדון
נא אשרו קבלת פניה זו ​עפ"י הוראת התקשי"ר ו​חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958

​ידוע לח"מ כי מתנהלת חקירה בנושא קליטת עובדים ללא מכרז או קליטת עובדים במכרז תפור לכאורה בעיריית פתח תקווה.

רצ"ב מלל אשר פורסם ברשת החברתית פייסבוק ובו מועלה חשש לכאורה על העברת עובד בשם אריה חגבי ממקום עבודתו לתפקיד אחר ​ובמקומו ניקלט עובד בשם סרוסי ויקטור.

עפ"י המלל אשר פורסם והעתקו רצ"ב עולה חשש לכאורה כי קליטת העובד סרוסי ויקטור באה ממניע פוליטי

נא בדיקתכם והתייחסותכם
                                                         דפני כרמלה
                                                         פעילת ציבור למען מינהל תקין
                                                        בעיריית פתח תקווה ותושבת העירGo Back  Print  Send Page