רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   אורי אוהד: מבקש חשיפת נתוני הסקר שבוצע
דף הבית  >>   >>  אורי אוהד: מבקש חשיפת נתוני הסקר שבוצע

( 30/03/2016,  יום רביעי)
לכבוד
איציק ברוורמן
ראש העירייה
עיריית פתח- תקווה

א.נ,

הנדון: קבלת נתונים וחומר-סקר אשר בוצע ע"י חברת גיאוקרטוגרפיה- פנייה בהתאם לסעיף 140 א לפקודת העיריות

בנושא שבנדון הריני לפנות אליך כדלקמן:

1. בידי הח"מ מידע כי עיריית פתח- תקווה ביצעה לפני כחודשיים, לערך, סקר בקרב תושבי העיר, בעלות של 156,000 ₪ (מאה חמישים ושישה אלף שקלים חדשים).

2. הזמנת העבודה בוצעה לחברת גיאוקרטוגרפיה בע"מ, התשלום בוצע זה מכבר, העבודה בוצעה ותוצאות הסקר, נמסרו לעירייה.

3. אין ספק כי חרף העובדה כי סכום חריג ויקר, שולם לחברת גיאוקרטוגרפיה, הרי שהעירייה לא העבירה לרשות חברי מועצת העיר ו/או לפקידות המקצועית בעירייה את ממצאי הסקר המלאים ואת פירוט הליכי העבודה שבוצעו במסגרתו.

4. נוכח האמור לעיל אבקש כדלקמן:
4.1. להעביר לרשות הח"מ, כמו גם לכלל חברי מועצת העיר את כלל ממצאי הסקר במלואם.
4.2. אבקש לברר מדוע הייתה עלות הסקר כה חריגה.
4.3. אבקש לברר האם בוצע מכרז בין החברות המתמחות בתחום ו/או נלקחו הצעות מחיר מחברות נוספות.
4.4. במידה ובוצע מכרז /נלקחו הצעות מחיר, אבקש לקבל לידי את העתקי הצעות המחיר/ההצעות במכרז.


4.5. במידה והעירייה לא פעלה כאמור לעיל (לא ביצעה מכרז ו/או לא ביקשה הצעות מחיר נוספות, אבקש לדעת מדוע.
4.6. מדוע לא הועברו ממצאי הסקר ותוצאותיו לידי הפקידות המקצועית?


בכבוד רב,
אורי אהד, עו"ד
חבר מועצת העיר

העתקים:
חברי מועצת העיר
יעקב ממן- מנכ"ל העירייה
רו"ח חני גולדשטיין- גזברית העירייה
עו"ד שרית גרינבאום- היועצת המשפטית לעירייה