רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   7.02.08 מהנדסת תנועה פ"ת
דף הבית >> 7.02.08 מהנדסת תנועה פ"ת

עדכון ממחלקת תנועה בעיריית פ"ת

תוכניות לפתיחת דרך רבין לכיוון מערב הוגשו למשרד התחבורה לאישור.

לא רואים באופק את הרחבתה וסלילתה הסופית של דרך רבין היות ובתחילת שנת

2007 נתיבי אילון נשכרו לתכנן את הדרך ועדיין לא סיימו.

הרחבת הדרך מעצמאות למכבית תלויה במספר גורמים החל באישור התוכניות ע"י

משרד התחבורה ועד סלילת הנתיבים המערביים של הדרך.

יכול לקחת מספר חודשים ותלוי גם בקבלן המבצע.

מהנדסת העיר לוחצת לקבלת תקציב חריג המתנה לקבלן את ביצוע העבודה בזמן

קצר תמורת "בונוס".

כביש 40 ואי פתיחת הפניה שמאלה למכבית.

מע"צ עוצר את פתיחת הפניה בגלל היציאה מתחנת דלק נחלים.

רכבים שיצאו מהתחנה כדי לנסוע לכיוון מכבית "יחתכו" את כביש 40 לרוחבו

כדי להגיע לפניה ותחנת הדלק מערימה קשיים (מעניין למה?)ולא מוכנה להסיט את

הפניה לרמזור שביציאה.

בתאריך 21.02.08 יש ועדת תנועה וביקשתי זימון לוועדה בנושא דרך רבין ובמיוחד

רחוב העצמאות-פקקים בוקר וערב,הפניה האסורה למייזנר-הצבת תמרור,כיכר ברחוב

יפה נוף והפיכתו של יוסף נקר,בחלקו המזרחי,לחד סיטרי.