רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   תשובת ועדת החינוך של הכנסת בעניין בית הספר

בהמשך למכתבי לח"כ ויו"ר ועדת החינוך של הכנסת מר זבולון אורלב נשלחה בקשה  למנכ"ל משרד החינוך ולראש העיר להגיב למכתבי לפני החלטתו בעניין בית הספר.
המכתב שנשלח ליו"ר ועדת החינוך וכל חברי הוועדה.

מה ביקשנו בסך הכל? בית ספר לילדנו הרכים...יאללה איציק אוחיון ושמשון שושני ,תבקשו סליחה אחד מהשני (וגם מתושבי כפר גנים ג' ואם המושבות)  ,תלחצו יד כמו שני גברים...
ויאללה סולחה תחזירו הכסף לבניית בית ספר....

דורון קורן-טיפול בעניין פרצלציה(רישום בטאבו) בכפר גנים ג'

פרצלציה הנה חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה שמופיעה בתכנית מתאר מקומיתאו בתכנית מפורטת לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין (טאבו). התהליך מתבצעבאמצעות מודד מוסמך והוא מבוקר ומאושר ע"י הועדות המקומיות לתכנון ולבניה והמרכזלמיפוי ישראל.
שלבים עיקריים לרישום הנכס על שם בעלי הזכויות
שלב ראשון: רישום פרצלציה- תוכנית חלוקה שבה המדינה מעניקה מספר מזהה (תעודת זהות) לחלקת קרקע באמצעות חלוקת שטח האדמה לגושים וחלקות.
להמשך הכתבה...