רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   תחזוקת מערכת המים בבניינים רבי קומות


תחזוקת מערכת המים בבניינים רבי קומות

האחריות לאיכות, לטיהור ולניקיון של המים נתונה בידיהם של שלושה גורמים: ברמה הארצית - חברת "מקורות", ברמה העירונית - הרשות וברמה הפרטית - התושבים. חברת "מקורות" ועיריית תל-אביב-יפו פועלות לטיהור מי השתייה ולניקיונם, הן באמצעות אחזקה שוטפת של הצנרת והמאגרים והן באמצעות דיגום יומיומי של המים ובדיקתם במעבדת משרד הבריאות, במטרה להבטיח כי מי השתייה, המסופקים לצרכן, ראויים ועומדים בתקנות משרד הבריאות.

על התושב חלה האחריות לאספקת המים ולטיבם ולמערכת המים (צנרת, מכלים, ברזים ומשאבות) ממד המים ועד פנים הנכס. אחזקה יעילה של המערכת תמנע שיבושים באספקת המים, הן בטיב והן בלחץ.

להלן מוגש, כשירות לאזרח, מפרט טכני לטיפול ואחזקה של המערכת הפרטית לאספקת מים לבניינים רבי קומות (מעל 5 קומות). חלק מן הטיפולים, הדרושים להבטחת תקינות המערכת, ניתנים לביצוע על ידי הדיירים וחלקם על ידי בעלי מקצוע מתאימים.

בדיקת תקינותן של המשאבות ואביזריהן

יש לבדוק לעיתים קרובות (אחת לחודשיים לפחות) את תקינותן של המשאבות ולוודא שהן פועלות כשורה ואינן מרעישות או נוזלות. במקרה של תקלה יש להזמין מיד טכנאי כדי למנוע שיבושים באספקת המים. יש לבדוק ביסודיות, אחת לשנה, את מערכת אספקת המים בבניין, המשאבות, מערכת החשמל המפעילה אותן, המצופים, הברזים והשסתומים החד כיווניים, ולתקן את הדרוש תיקון. יש להבטיח פתיחה מלאה של המגופים במערכת (אלה שצריכים להיות פתוחים) למניעת חוסר לחץ.

הטיפול במכל ובאבזריו

את המכל עצמו יש לנקות לפחות אחת לשנה. הניקוי יהיה יעיל וטוב, אם יינקטו הפעולות המפורטות:

הרקת המכל
להרקת המכל, יש לסגור את הברז הנמצא על הצינור הממלא את המכל, ולפתוח את ברז הניקוז הנמצא בתחתית המכל.

ניקוי המכל
בתום התרוקנות המכל, יש לסגור את ברז היציאה שעל הצינור המספק מים לצרכנים ולנקות במברשת קשה את כל המשקעים שהצטברו בתחתיתו ועל הדפנות, עד לקבלת תחתית ודפנות חלקות ונקיות. יש להימנע מלשרוט את דפנות המכל; שריטות עלולות לגרום להצטברות מהירה של לכלוך.

שטיפת המכל
לאחר הרחקת כל המשקעים מן המכל, יש לפתוח את ברז כניסת המים למכל פתיחה מלאה, להשאיר את ברז הניקוז הפתוח ולהתיז מים על דפנות המכל ועל רצפתו עד לניקיונו המושלם.

חיטוי המכל
בשלב הבא יש לחטא את המכל. להכנת חומר החיטוי, יש למלא דלי מים ולהוסיף ליטר אקונומיקה (כמות זו תספיק למכל בנפח עד 10 מטרים מעוקבים). יש לסגור את ברזי היציאה והכניסה של המים למכל ולהתיז בזהירות את תוכן הדלי על דפנות המכל. לאחר כשעה, יש לפתוח את ברז היציאה ולשטוף את המכל בכמות רבה של מים, כדי לסלק את כל האקונומיקה מן המכל.

מילוי המכל
בגמר כל פעולות הניקוי והחיטוי, יש לסגור את ברז הניקוז ולפתוח את ברז כניסת המים עד שהמכל מתמלא. לאחר מכן, יש לפתוח גם את הברז שעל הצינור המספק מים לצרכנים.

הכנת המכל לפעולה
לאחר שמוודאים את תקינות פעולתו של המכל, יש להחזיר את המכסה למקומו ולוודא שהוא סגור היטב. בהמשך, יש להתקין רשתות על פתחי האוורור למניעת חדירת חרקים. אם המכסה פגום, ולו פגימה קלה ביותר, יש להחליפו.

איסור התקנת אביזרים על מכלי המים

לתשומת לבכם, משרד הבריאות פרסם הנחיות, האוסרות התקנת אנטנה מעל מכלי המים שעל הגג, כדי למנוע זיהומים העלולים להיגרם מהפרשות של ציפורים הנוהגות לשהות על האנטנות. אם האנטנות (ומתקנים אחרים) סמוכים למכלי המים, יש לדאוג להעברתם למקום מרוחק מספיק מבחינה בטיחותית.

בטיחות המים

חשוב להקפיד להתקין נעילה ראויה על מכסה המכל, כדי למנוע מגורמים לא אחראיים גישה אל תוך המכל.