רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   תוכנית אב לפתח תקווה
תכנית אב לפתח תקווה
קבוצת השכונות – 3/07/2011
מפגש שני
במפגש השני נחלקנו לקבוצות ונדרשנו לסמן במפה את הדרך אותה אנו עוברים כל יום, כל חבר בקבוצה קיבל צבע יחודי לו כשבדף הפרטים שלו סומן הצבע כדי שניתן יהיה לשייכו אליו, סימנו את דרכנו במשך היום על המפה ולאחר מכן, על מפה אחרת, סימנו את דעתנו לגבי אזורים בעיר שאותם צריך לשמר, לטפח ולבנות מחדש (פינוי בינוי).
שיתוף התושבים בתכנון העיר הינו צעד אמיץ של כל הנוגעים בדבר, אנו מברכים את מנכ"ל העירייה על המעוף והאומץ להביא לשינוי בדרכי החשיבה בעיר פתח תקווה.
ברכותינו ללאוניד סמילאנוב ממחלקת אסטרטגיה העושה מלאכת קודש, לימור תורג'מן וכל הצוות המדהים.
ישר כוח גדול מתושבי העיר.
סיכום מפגש ראשון – חזון ומטרות 
סיכום המפגש
עיריית פתח תקווה מובילה הכנת תכנית אב לעיר ובמסגרת זו עורכת סדרה של מפגשים עם ציבור התושבים. המפגש הראשון של קבוצת מיקוד "קבוצת השכונות" התקיים ביום ג' 3/05/2011.
בתחילת המפגש המשתתפים התבקשו למלא שאלון המשקף עמדות התושב על פתח תקווה בהווה ובעתיד.
תושבים יקרים אתם מוזמנים למלא את השאלון בקישור המצורף. 
דברי פתיחה:
מנכ"ל העירייה מר אבי בן חמו בירך את המשתתפים והביע את הערכתו להגעתם ונכונותם להשתתף בתהליך חשוב זה. מר בן חמו הציג את תפקידה של תכנית האב המתגבשת כסמן דרך ותשתית ממנה נגזרות תכניות העבודה וכלל העשייה העירונית. כמו כן, הציג המנכ"ל את פתח תקווה כעיר החמישית בגודלה בישראל ומובילה בצמיחה מבין הרשויות המקומיות בגוש דן. מעמד זה מחייב חשיבה אסטרטגית ועשייה מתוך מדיניות מנחה – ואלה המטרות המרכזיות של תהליך גיבוש תכנית האב.
דר' רונית דוידוביץ הציגה מטרות תכנית האב, הרכב צוות התכנון ומבנה תהליך שיתוף הציבור, תוך דגש על חשיבות המפגשים לקבלת תכנית רלבנטית לעיר ולתושביה (מצ"ב המצגת). במסגרת התהליך יתקיים שיתוף ממוקד ומשקף מגוון אוכלוסיות ומגוון אזורים בעיר, כאשר כל אחת משתי הקבוצות תיפגש 3 פעמים לאורך התהליך – בצמתים המרכזיים של גיבוש תכנית האב.
בסוף המצגת הוצג חזון כפי שהוגדר על ידי מועצת העיר – כבסיס להמשך הדיון בקבוצות. המפגש הנוכחי התקיים לצורך התייחסות לחזון העיר והגדרת משמעויותיו המרכזיות.  
הערות מרכזיות לחזון:
·         הגדלת מצאי הדיור – האם לא סותר את מרכיבי החזון האחרים, כגון עיר ירוקה, תשתיות , תחבורה, נגישות ועוד? יותר מתאים למחוק את המילים "הגדלת מצאי הדיור" ולהשאיר "הבטחת מגוון של תנאי דיור באיכות גבוהה"
·         חסרה התייחסות בחזון לשני נושאים:
o        טיפול בתדמית של העיר
o        שירותים לתושבים
·         כמות השטחים הירוקים בפתח תקווה אולי גדולה אבל אם אין נגישות אליהם זה לא עוזר
דיון בקבוצות
המשתתפים חולקו לשלוש קבוצות. בחלק הראשון של הדיון דירגה כל קבוצה את משפטי החזון על פי חשיבותם והוסיפה על פי הצורך נושאים/משפטים החסרים. תוצרי הדירוג מוצגים בנספח 1. בחלק השני של הדיון התבקשו המשתתפים להגדיר דגשים ומטרות מרכזיות לשלושת משפטי החזון שקיבלו דירוג הגבוה ביותר. הדגשים והמטרות של כל הקבוצות רוכזו בנספח 2 סביב משפטי החזון הרלבנטיים.
לקראת המפגש הבא יישלחו אליכם הזמנה וחומרים להתייחסות להכנה לדיון.
ניתן להעביר התייחסות, שאלות, הצעות ועוד למייל:
עיריית פתח תקווה: masterplan.ptikva@gmail.com
צוות התכנון: dmr@dmr.co.il;hoshen@hoshen-pm.co.il
 
תודה רבה על השתתפותכם במפגש מעניין ופורה זה!
נספח 1
דרוג משפטי חזון העיר פתח תקווה לפי חשיבותם וצורך בקידומם בשנים הבאות
מספר קבוצה
1
2
3
שמירה על פתח-תקווה כמרכז חינוך תוך פיתוח מצוינות ומתן מענה לצרכים מיוחדים של תלמידים.
1
1
1*
ביסוס פתח-תקווה כמובילה בתעסוקה תוך פיתוח אזורי תעסוקה "מתמחים" על רקע ביקושים במרחב המטרופוליני.
4
7
5
הגדלת מצאי הדיור בעיר תוך הבטחת מגוון של תנאי מגורים באיכות גבוהה.
8*
8
6***
השבחת, הרחבת, והעצמת הפעילות במרחב הציבורי בפתח-תקווה וקידום פתח תקווה כעיר ירוקה בעלת חזות נקייה ואסטטית המשלבת גנים, פארקים ושבילים, עם קשור לרשת הפארקים המטרופולנית.
3
2
2**
עיר שניתן להגיע בה ממקום למקום באופן קל מהיר ונוח ברגל, באופניים ובתחבורה ציבורית.
2
3
3
מיצוב פתח-תקוה כמרכז תרבות תוך פיתוח פרויקטים לחיבור בין קהילות העיר.
6
5*
4
עיר מקיימת השומרת על משאביה הטבעיים והמקנה איכות חיים וסביבה ברמה גבוהה לתושביה
5
6
   2**
עיר המשלבת שימור "אם המושבות" עם פיתוח עדכני של העיר המתקדמת.
7
4*
2**
 
הערות/תוספת למשפטי החזון:
קבוצה 1:
* במידע ומוחקים את המילים "הגדלת מצאי הדיור" ומשאירים "הבטחת מגוון של תנאי דיור באיכות   גבוהה" – הדירוג של משפט 3 ישתנה.
לאחר התאמת המשפט על מצאי הדיור, כל הסעיפים הם רוחביים וצריכים להשתלב זה בזה, ללא דירוג.
קבוצה 2
* יש אי הסכמה לגבי משפטים 4 ו- 5 – חלק מהקבוצה רוצים להחליף ביניהם.
קבוצה 3
* להוסיף: "מיצוב פ"ת בין הערים בעלות מספר תלמידים הנמוך בארץ"
** שלושת המשפטים קיבלו אותו דירוג של חשיבות - 2
*** במקום המילים "הגדלת מצאי הדיור" מוצע לכתוב " בניית מגוון דיור" (דירות של 2, 5, 6 חדרים)
נספח 2
פרוט דגשים מרכזיים /מטרות מרכזיות לכל אחד ממשפטי החזון(ללא דירוג)
שמירה על פתח-תקווה כמרכז חינוך תוך פיתוח מצוינות ומתן מענה לצרכים מיוחדים של תלמידים.
·         הגדלת כמות הכיתות והגנים ופיזורם בשכונות כדי להפחית את מספר הילדים בכיתה – למקסימום 25 תלמידים בכיתה
·         אמצעים טכנולוגיים
·         שיפור כמות ואיכות סגל ההוראה
·         שיפור החינוך הסטנדרטי ומתן תכניות העשרה
·         איכות החינוך, השקעה במורים, תכניות מתקדמות
·         תכנון מאפשר בזמן עם תשתיות מתאימות
·         חינוך "עד הבית" – גנים ליד ולא בשכונה ליד
 
השבחת, הרחבת, והעצמת הפעילות במרחב הציבורי בפתח-תקווה וקידום פתח תקווה כעיר ירוקה בעלת חזות נקייה ואסטטית המשלבת גנים, פארקים ושבילים, עם קשור לרשת הפארקים המטרופולנית.
·         גנים ציבוריים נוספים עם שבילים לאופניים ולהליכה עם נגישות נוחה
·         שטחים ירוקים בשכונות
·         גינות מטופחות, נגישות לכלל האוכלוסיה (כולל ילדים וקשישים), חידוש גינות קיימות ובניית גינות חדשות ומוצלות
·         חינוך ואכיפה לשמירה על ניקיון ושלמות הגינות (צואת הכלבים, תיקון מתקנים שבורים וכו')
·         שיפור במרכז העיר תוך שימור מבנים היסטוריים
·         הקפדה על חזיתות וחזות של ניקיון, תחזוקת שטחים ציבוריים
·         טיפול בפארקים במודל "פארק רעננה" עם שטחים מוצלים ושטחים פונקציונליים
 
עיר שניתן להגיע בה ממקום למקום באופן קל מהיר ונוח ברגל, באופניים ובתחבורה ציבורית.
·         פיתוח נתיבי תחבורה ציבורית לכניסה ויציאה מהעיר ובתוך העיר
·        הגדלה דרסטית של מקומות חנייה
·         עדיפות לתחבורה ציבורית זמינה ומגיע לכל מקום
·         שיפורים טכנולוגיים, כגון – מצלמות בצמתים וסינכרון רמזורים
·         שיפור תשתיות הכבישים, בניית כבישים חדשים, תחבורה ציבורית כלכל מקום ובתדירות גבוהה, רכבת קלה, שבילי אופניים
·         עיר שהמרכז באמצע, מדרכות ודרכי גישה מכל מקום למרכז
·         פיתוח תחבורה ציבורית, רכבת, שבילי אופניים
·         שבילים בטוחים לבתי ספר ולגנים
·         תחבורה למקומות עבודה כמו בהרצליה פיתוח
 
 

 Go Back  Print  Send Page