רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported

שלום לתושבי כפר גנים ג'.
מצורף מכתבם של תושבים בכפר גנים אל ועד השכונה.
להתייחסותכם.

 

לוועד שכונת כפר גנים ג'                                    פברואר 2011
 
הנדון : אי תמיכה בהתנגדות בתוכנית מתחם "רוזמרין"
 
1.      נדהמנו והופתענו לגלות כי שוב כי אנשי ועד כפר גנים, כפי שהם מציגים את עצמם, מטעים את הציבור ומציגים באתר כפר גנים, עמדות ונתונים לא נכונים אודות תוכנית רוזמרין.
2.      במכתב תגובה על פרסומכם הראשון, הגבנו באופן ענייני ואובייקטיבי על הטענות שפורסמו בכתבה, שנועדה לסכל את תוכנית רוזמרין לפיתוח כפר גנים.
3.      הבאנו את השיקולים המרכזיים ואת הנימוקים לכך שאנו כתושבי השכונה דווקא מעודדים את התוכנית ומאמינים שהתוכנית תביא לפתרון של בעיות קשות שקיימות כיום בשכונה ובמרכזן – העדר מקומות לימוד לילדינו והמצב הקשה כיום, בו נאלצים להשתמש בהסעות ובשירותים שונים בכדי לאפשר לילדים לימוד במוסדות הולמים.
4.      לפני מספר ימים פורסמה באתר הבית, שוב, כתבה שבה עמדת מספר נציגים, שמציגים את עצמם כדוברי התושבים, מעלים שוב טענות חסרות שחר על כך שהתוכנית תפגע בתושבים.
5.      מצאנו לנכון להבהיר כי ראוי שבאתר שלכם תפורסם עמדתנו כפי שהוצגה בתגובתנו בדצמ' 2010.
6.      איננו נכנסים לאופן בו הוסמכתם לחברי ועד כפר גנים, אך אנו מסתייגים למצב בו תוצג עמדתכם הרשמית כאילו היא עמדת התושבים בעוד רבים מסתייגים ממנה באופן מוחלט.
7.      תמוה בעיננו העניין, שבמכתבם ציינתם, כי קיימתם ישיבה/מפגש בו גיבשתם עמדה, כה נחרצת, כאשר בפועל בישיבה נכחו כ 15 תושבים בלבד בעוד בשכונה מתגוררים אלפי תושבים.
8.      נציין שתושבי רחוב וייצמן יכולים להביע את הסתייגותם והדבר מקובל לחלוטין, אך יחד עם זאת ראוי לציין, שתושבי רחוב ויצמן מהווים מיעוט ביחס לתושבי השכונה כולה.
9.      איננו מבינים, איך לטעמכם ניתן יהיה לתת פתרון לעובדה שבמידה ולא תאושר התוכנית, לא יוקם תיכון חדש בשכונה ואיננו מבינים מי ייקח אחריות על המחדל!!! האם גם אז חברי הוועד ייקחו אחריות על המחדל??
נבקש כי הפעם עמדה זו, ביחד עם המכתב הקודם יפורסמו גם כן באתר כפר גנים.
מכתב זה נשלח על ידנו אולם הוא משקף את עמדתם של מספר רב של משפחות שעימם שוחחנו על הנושא.
 
משפחת שואן, משפחת רובינגר, משפחת בן עזרא, משפחת עמרם משפחת בריל ומשפחת בועז.
תגובת הוועד למשפחות המכובדות
1.המשפחות המכובדות מנסות לערער על עצם קיום הוועד ומנסות
   להציג מצג שווא כאילו הוועד לא נבחר בדרך ישרה.
  
הנה מסמך שיסייע למשפחות מכובדות הללו להכיר בסמכות הוועד.

                                   אישור לוועדה המחוזית
2.בעת ההידברות בין ועד ההורים המרכזי לבין ראש העיר מר יצחק
   אוחיון הבהיר ראש העיר שלא יקום בית ספר תיכון במתחם רוזמרין
   וזאת למרות בקשותינו החוזרות ונשנות.
   במידה ויקום בית ספר תיכון הוא יהיה באזור שמעבר לדרך רבין שם
   יבנה מרכז טכנולוגי והתיכון יצא נשכר מהמקום.