רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   איכות הסביבה
שנאי חברת חשמל-בכפר גנים.

בשנת 2006 פנינו לחברת החשמל במכתב ובו הבענו את
דאגתנו מהשנאי המורכב מתחת לביניין.
כמו כן שלחנו להם את תוצאות בדיקת רמות השדה המגנטי
שערכנו(התוצאות היו נמוכות מאוד).
תשובת חברת החשמל:
הנדון:חדר שנאים.
עלפי דו"ח המדידות של חברת x ,רמות השדה המגנטי
שנמדדו בדירתכם נעו בתחום 0.3-1.8 מיליגאוס.
רמות אלו נמוכות מכל סף מחייב בארץ ובעולם,ולא נקשרו
להם בספרות המקצועית השלכות בריאותיות.
לפיכך ,אין הצדקה לדאגה שהובעה במכתבך.
ובכן ,אני מניח שכל מי שקורא מכתב זה מבין שיש הצדקה
לדאגה שלנו.
במיוחד לאור העובדה שרמת השדה המגנטי יכולה רק לעלות
ככל שיעברו השנים,בחיבור ביניינים נוספים או מתקלה בשנאי.
אבל בואו נתרכז בבדיקה שעשינו:
במרחק מטר מעל חדר השנאים נקראה מדידה של 1.8 מ"ג.
במרחק 3 מטר מעל נקראה מדידה של 1.6 מ"ג.
במרחק 5 מטר מעל נקראה מדידה של 0.8 מ"ג.
במרחק 8 מטר מעל נקראה מדידה של 0.25 מ"ג.
תוצאת המדידה המרבית שהתקבלה בסביבה הנבדקת
היתה 1.8 מ"ג שהם 0.18% מערך הסף הרגעי המרבי
המותר לחשיפת אדם.
יש לציין שרמת השדה המגנטי האופיינית שנמדדת בתוך
הבתים בישראל(בלי קשר לשנאים)היא בדרך כלל 0.4 מ"ג.
משרד הבריאות הסיר את המלצתו לקביעת ערך סף של 10 מ"ג לחשיפה
ארוכת טווח בעקבות בדיקה של ארגון הבריאות העולמי את מגוון המחקרים
שבוצעו בנושא אפקטים ארוכי טווח(כגון מחלות ממאירות וסרטן).
לפיכך, אין ארגון הבריאות העולמי תומך בקביעת ערכי סף מתחת ל-1000 מ"ג
לגבי חשיפה ארוכת טווח.
ברוסיה נקבע ערך סף של 100 מ"ג בבתים ו-500 מ"ג בחוץ.
איטליה קבעה ערכים של 100 מ"ג כ-attention level ו-30 מ"ג כ-quality goal.
שוויץ ,יש דרישה להגיע לחשיפה של הציבור לשדה מגנטי שאינו עולה
על 10 מ"ג.
מסמכים מלאים ניתן למצוא באתר http://www.sviva.gov.il