רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   רעש מכבית-משרד הפנים
דף הבית >> ועד כפר גנים החדשה >> פניות בנושא איכות הסביבה >> רעש מכבית-משרד הפנים


לכבוד

משרד הפנים-לשכת התכנון.

רח' הרצל 91,קרית הממשלה,רמלה.הנדון:בקשה למדידת מפלסי רעש בכביש מכבית.


כידוע לי,במסמכי תכנית כביש מכבית נכתב כי יש לבצע מדידות רעש במשך

השנה הראשונה לפתיחת הכביש.

המיגונים שנעשו היו לפי הערכות ותחזיות,כעת יש לעדכן את המיגונים לפי

מדידות חדשות בשטח הכביש הפתוח לתנועת כלי רכב.

אבקש לעדכן את ועד שכונת כפר גנים על תוצאות המדידות והטיפול ברעש.

בברכה

ועד שכונת כפר גנים

צדוק בן משה