רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   רוצה לתת יד לפגיעה באלפי משפחות בכפר גנים ג' ?
לכבוד:                                                             תאריך:17.4.2011
חברי מועצת העיר, הנהלת העיר והועדה המקומית פ"ת.
 
                                                                                                         הנדון: תוכנית רוזמרין פת/1216 /48 בכפר גנים ג'       
      האמת מאחורי העובדות המסולפות שהוצגו בפניכם
 
לאחר שקראנו את פרוטוקול הועדה המקומית מישיבתה בתאריך 24.3.2011 ברצוננו להביע את תמיהתנו מהאופן המעוות והשגוי שבו הוצגו לכם הדברים ומהמחטף המהיר שבו התקבלה החלטה התומכת בתכנית בניגוד לדעתם של מספר חברים בועדה. אנו בטוחים שאם העובדות היו מוצגות לכם כראוי, החלטתכם בוודאי היתה שונה- הייתם דוחים ברוב מוחץ את התכנית אשר פוגעת בצורה מוחשית בצביון של השכונה.
אנחנו רוצים לתת לכם מספר נקודות עיקריות על מנת להמחיש את המגמתיות וחוסר העקביות שבעמדת ראש העיר שהוביל למעשה את המהלך וגרם לתוצאה העגומה.
1.     בתכנית 2008/2 (תכנית מסקין) הדומה בשטח וביח"ד הוחלט בועדה המחוזית: 
להזכירכם, הועדה המקומית תמכה בתחילה בתכנית מסקין אולם ערב הבחירות ראש העיר שינה את דעתו ותמך בהתנגדות התושבים ואף היה עימנו (בכבודו ובעצמו) בועדה המחוזית. ואילו כעת הוא מוביל מחטף לאישור תוכנית דומה.
2.     בתכנית רוזמרין, שכאמור דומה בנתונים לתכנית מסקין, הטיעון העיקרי שראש העיר מתבסס עליו הוא שבתכנית רוזמרין הופקעו 4 דונם לשטחי ציבור והוא טוען שבתכנית מסקין הפקיעו פחות שטחי ציבור. האמנם??? קיראו שוב למעלה ותווכחו שהועדה המחוזית קובעת שבתכנית מסקין הפקיעו 6 דונם לשטחי ציבור !!!. לא טרחו לומר לכם שבמתחם מסקין הופקעו סה"כ שטחים גדולים יותר לטובת כביש מכבית. זאת ועוד, שטחי הציבור ברוזמרין נגרעו מהשטחים הירוקים כך שבסה"כ הציבור לא יוצא נשכר.
3.     בתכנית רוזמרין הכניסו את כביש בן גוריון בחישוב שטחי התכנית בעוד הוא שייך למדינה. מדובר על 7 דונם שאם נגרע אותם מסך 84 הדונם בתכנית נקבל 77 דונם. נחלק -476 יח"ד המבוקשות ל-77 ונקבל צפיפות של 6.2 יח"ד לדונם ברוטו !!! ולא 5.8 !!! בתכנית מסקין מח' הנדסה הצהירה במפורש שהמדיניות הצפיפות בשכונה היא צפיפות של 5 יח"ד לדונם ברוטו. מדוע לא כאן???
4.     בתכנית מסקין ראש העיר הצהיר בע"פ וגם בכתב לפני הבחירות (מצ"ב מכתבו) שלא יהיו בשכונה בניינים מעל 8 קומות ע"ע. שם לא אישרתם בניינים בני 12 קומות ע"ע מדוע כאן אתם כן מאשרים בניינים בני 13 קומות???  
5.     הוטעתם גם בנושא הבתים הגובלים בתכנית ברחובות ויצמן ובן גוריון – ההפרשים האמיתיים הם בין 2 ל-4 קומות.
6.     הבה"ת שעליה מתבססים הגורמים המקצועיים של הועדה הינה שגוייה היות ולא כוללת את הרכבת הקלה. זה יהיה האזור הכי צפוף בלב השכונה שיכיל 2 קניונים, בית ספר, מתנ"ס, גני ילדים, מעונות יום וספריה וכל זה ברדיוס של 500 מ"ר !!!
          התכנית תגרום לקסטרופה תחבורתית ומקור לאסונות בעתיד.
7.     אין בתכנית הוראה מפורשת לחניונים תת קרקעיים ולכן הבעלים יבחרו בחלופה הרווחית יותר-חניונים עיליים שמשמעותם חניות עוקבות. וזה יביא למחנק בחניות ויחמיר עוד יותר את בעית הצפיפות והסכנות התחבורתיות.
אנו קוראים לכם לא לתת לראש העיר להשתמש בכם כבחותמת גומי, לבקש דיון חוזר במליאת המועצה ולשנות את ההחלטה שפוגעת אנושות בשכונת הדגל של פ"ת
בברכת חג פסח שמח,
ועד שכונת כפר גנים ג', פ"ת                                   וועד הפעולה של התושבים
כתובת למכתבים: דורון קורן, רח' פנחס חגין 8 ד. 19 מיקוד: 49751, פ"ת.                     טל: 054-4404286 דוא"ל: d_koren@orange.net.il

 

נספח צפיפויות ושטחי ציבור בכפר גנים ג'Go Back  Print  Send Page