קבלת פנים לועד השכונה עם ראש העיר
דף הבית >> ועד כפר גנים החדשה >> פרוטוקולים של ישיבות הוועד >> קבלת פנים לועד השכונה עם ראש העיר

              

 

        פגישת הכרות של וועד שכונת כפר גנים ג' עם ראש העיר                             19.3.08
     נוכחים: יצחק אוחיון-ראש העיר, יעקב בן שמחון-סגן ראש העיר, חיים עיני-עוזר ראש העיר.
     וועד השכונה:צדוק בן משה, דורון קורן, איציק אופק, דודי כהן, גדי גונן, שחר יוחאי ואבי מסינגר.
  • ראש העיר ברך את הוועד הנבחר.
  • צדוק פתח בדברי הקדמה והציג את חברי הוועד הנבחר כולל תחום אחריות של כ"א.
  • כל חבר וועד סיפר בקצרה על תחום אחריותו ופעילותו.
 
       ראש העיר עדכן במספר נושאים:
 
1)     הוא מקבל את ההתנגדות למיקום תנועת עזרא בשולי הפארק והמיקום יישקל מחדש.
2)     בפינחס חגין לא יוקמו עוד גנים בשלב זה. יוקמו 2 גנים במייזנר ועוד שניים באזור מסקין.
3)     בסיום שנת השמיטה ייערכו פעולות גינון מקיפות.
4)     הכיכרות בשכונה ישודרגו ויעוצבו מחדש.
5)     יוקמו מגרשי משחקים בשכונה (כארבעה). הועד יקבל את מפת התכנון.
6)     העבודות ברבין החלו במרץ וייתכן שהמחלף יפתח אפילו לפני 27/4/08 .
 
 
            הועד הגיש לראש העיר את המסמך המצ"ב.
 
 
            רשם: דורון קורן
 
 
 
                                                                                                                     19.03.2008  
                                                                                                                יב' באדר ב' תשס"ח
 
                                                 לכבוד: ראש העיר פתח תקווה -  מר יצחק אוחיון   
דגשים בעבודת ועד כפר גנים ג' מול העירייה
  1. שיתוף פעולה מלא עם העירייה:אנו מברכים על שיתוף הפעולה עד כה ומעוניינים להמשיכו בכל התחומים. חשיפת הועד ושיתופו בנושא עיצוב וגינון השכונה, הקמת מבני ציבור,גני ילדים ובתי ספר, ייעוד שטחים חומים ועוד.
  2. חינוך: התייחסות בכובד ראש לנושא החינוך, גני ילדים ובית ספר. לימוד במתקני קבע בטיחותיים. היערכות נכונה לקראת כל שנת לימודים תוך הקפדה על וכנות ובטיחות במוסדות החינוך.
  3. חזות השכונה והעלאת איכות החיים: הפיכת השכונה לאבן שואבת לאוכלוסיה איכותית ע"י מיצובה כשכונה ירוקה, סילוק וטיפול בפסולת בניין, הפחתת רעש ומזהמים מתחבורה בכבישים מכבית ועצמאות, בניית מוסדות ציבור חיוניים ואטרקטיביים, דאגה לאיכות הסביבה ועוד.
  4. תרבות בשכונה: פיתוח חיי קהילה , פיתוח ההון האנושי והגברת הזהות והגאווה בעיר ובשכונה תוך תמיכה ושיתוף פעולה מלאים של העירייה גם בארגון ומימון אירועים כדוגמת אירועי יום העצמאות, פורים, צעדת שכונה ועוד.
  5. תכנון עתידי של המבנים והשטחים בשכונה:מתן דגש על איזון בין מבנים לשטחים ירוקים, המנעות ממתן אישורי בניה חורגים, תכנון תנועה וחנייה, ריאות ירוקות , שטחי ומתקני ספורט.
  6. קבלת שירותי עירייה שוטפים בשכונה: נוכחות וטיפול בבעיות שוטפות הנוגעות לפיקוח ואכיפה, סילוק מטרדים, טיפול בבעיות מים וכבישים, וכן הגברת קצב פיתוח השכונה לרבות נושא הגינון.
  7. שיטור ואבטחה בשכונה: דאגה לאבטחת השכונה הנבנית על ידי קבלנים תוך תגבור כוחות השיטור ושיתוף הקהילה.
השכונה שלנו נהדרת. הרצון לשמור,לשפר ולקדם הינו משותף לעירייה ולנו.
אנו מבקשים מכם לשקול בכובד ראש כל מהלך שישפיע על איכות החיים בשכונה. כולנו מעוניינים ליצור שכונה אטרקטיבית שתהפוך לאבן שואבת.  אומץ והחלטיות יבאו לכך שהשכונה תהיה פחות צפופה, פחות רועשת, יותר נקייה ובעלת איכות חיים כמובטח בשם "העיר הירוקה".