רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פתח תקווה,כפר גנים,רחוב העצמאות,רכבת קלה!

כן רבותי,
חבורת הליצנים הם לא אחרים מאשר חברי הוועדה לתכנון ובנייה אשר התכנסו לדיון בנושא הרכבת הקלה-הקו הסגול
בתאריך 7.8.2008.

מטרת הדיון
דיון בתכנית מתאר ארצית לרכבת הקלה-הקו הסגול. 

מטרת התכנית
הקו הסגול של הרכבת הקלה.

הערות בדיקה
כאן יש תאור מפורט של כל המסלול הסגול של הקו הבעייתי
כשהסעיף האחרון מצביע על כך שהרכבת תעבור ברחוב העצמאות לכל אורכו.

וגיבורנו ממשיכים...

מהלך דיון 1.6.08
ס/מנהל אגף תכנון מעירה שהרכבת מתוכננת להיות עילית.
אחד מחברי הוועדה מתנגד בכל תוקף לרכבת עילית.אוי גיבור שלי,מתנגד בכל תוקף...ממש סופרמן!
מכיוון אגף לאיכות הסביבה מעירים שהתכנית תפגע בשטחי הפארק בצפון ! וואו....ממש מחרפים את נפשם....

מהלך דיון 29.06.08

מנכ"ל נת"ע מר ישי דותן מופיע בפני הוועדה המקומית ומסביר להם על הרכבת הקלה ועל הקו הסגול.

דיון להגשת השגות
ישנה אפשרות להגיב לתוכנית ,בהמשך להצגה הקודמת התוכנית פורסמה להפקדה וניתן להגיש השגות עד ליום 8.12.08.

מהלך דיון 7.12.08
בין תאריך 29.06.08  לתאריך 7.12.08 בו התקיים הדיון
הזה בוועדה המקומית התקיימו הבחירות לראשות העיר וחברי הוועדה המקומית טוענים שלא יכלו להגיש את ההשגות שלהם ואת ההתנגדויות ולכן מבקשים דחיית הדיון בוועדה המחוזית שנועד להתקיים בתאריך 08.12.09. כאילו למחרת היום....
מנהל אגף לתכנון עיר מציין כי יוצא היום מכתב לדחיית דיון בנושא.

רגע אחד....ישיבת הוועדה המקומית נערכת בערב נכון?
ישיבת הוועדה המחוזית נערכת ביום,זה בטוח נכון...
איך שלחו את המכתב שנועד היום בערב לדחות את הדיון של מחר בבוקר?

אבל לעיריית פ"ת,הידועה במהירות שליחת המכתבים שלה,
לא עזר שום דבר והדיון שנקבע למחרת היום בוועדה המחוזית התקיים כסידרו (רגע אחד,עם זה נמשיך אחר כך)

החלטות של הוועדה המקומית
חברי הוועדה התרעמו על כך שהתוכנית הוצגה להשגות הציבור בתקופה שלא התקיימו דיונים בוועדה המקומית בכל מחוז המרכז,בגלל הבחירות לרשויות המקומיות (אמרתי לכם)
הוועדה מבקשת שהות עד לסוף ינואר 2009 לאפשר הצגת השגות בצורה מסודרת.
בנוסף----שימו לב בבקשה----הוועדה דורשת לבטל את תוואי הקו הסגול ברחוב העצמאות וברחוב סלנט וזאת לאור העובדה ש בלה בלה בלה בלה בלה......

תוכלו לראות זאת כאן-פרוטוקול הוועדה המקומית

ראיתם איזה גיבורים? פשוט מדהימים הליצנים הללו,
הם לא הגישו השגות בזמן ומחרפים נפשם במשלוח מכתב בהול לוועדה המחוזית למען תושבי העיר...
אז מה הבעיה אם כך?
למחרת גבירותי ורבותי התקיים הדיון בוועדה המחוזית ושם,תוכלו לראות זאת במו עינייכם,הוגשו השגות של הוועדה המקומית בנושא הרכבת הקלה כפי שהעלו חברי הוועדה פרט להשגה אחת והיא? תנחשו !
מעבר הרכבת הקלה ברחוב העצמאות!!!
תוכלו לראות זאת כאן-פרוטוקול הוועדה המחוזית

ציטוט מתוך הדיון בוועדה המחוזית:
עמוד 12 התייחסות להשגות הוועדות המקומיות:
ראשונה תעלה ותבוא עיריית פ"ת....
השגה על הקו הסגול ברחוב סלנט יש? יש!
השגה על קשר לתחנה המרכזית יש? יש!
השגה על מעבר בתמ"מ(מה זה?)יש? יש!
השגה על תחנת נוסעים בקרית אריה יש? יש!
השגה על שיפוי לוועדה המקומית יש? יש!
שיפוי אמרתי? שיפוי של 100% רבותי....
השגה על רחוב העצמאות יש? אין !!! אין !!!

ואז,בתאריך 8.3.09,הלצנים נפגשים שוב לדיון ומחליטים לאמץ את עמדת התושבים בכפר גנים ג' לפיה אין להעביר הרכבת הקלה דרך רחוב העצמאות,אלא דרך כביש מכבית ו/או דרך גני תקווה.
ובנתיים בוועדה המחוזית אשר בעיר רמלה,הנמצאת בטווח
מכתב בהול אחד,הוועדה המחוזית ממשיכה באישור התוכנית ובאישור העברת הקו הסגול ברחוב העצמאות מבלי לדעת שהלצנים מפתח תקווה החליטו לאמץ את עמדת התושבים...
לא כדאי לשלוח עוד מכתב?
אולי פקס או מייל אפילו איזה s.m.s. או s.o.s. מישהו?

תושבי כפר גנים מתנגדים למעבר הרכבת הקלה ברחוב העצמאות.

נציגי הבניינים הללו הביעו את נכונותם להאבק בתוכנית:

העצמאות 19
העצמאות 20
העצמאות 22
העצמאות 39
העצמאות 42
העצמאות 43
העצמאות 48
העצמאות 49
העצמאות 50
העצמאות 52
העצמאות 59
העצמאות 67
העצמאות 79
העצמאות 79
העצמאות 81
העצמאות 87
העצמאות 89
העצמאות 91
בן גוריון 40
בן גוריון 42
זליג בס 21
חיים זכאי 2
יוסף נקר 4
יוסף נקר 32
יוסף נקר 30
מסקין 21
מקליס 10
עמנואל זמיר 4
קפלנסקי 61 

ולחתום ולהחתים את דיירי הבניין על עצומה.

הורדת העצומה להחתמה

קישורים:
בתי כנסת בכפר גנים ג'    צרכנות ופנאי    ועד כפר גנים ג'