רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported

לק"י, ד"ר מוטי גולן, למודי יהדות ואקטואליה, פ"ת

המרפא הלאומי

לפני כחודש התפרסם בגיליון תורני חשוב זה מאמרי לשבת פרשת "צו" כשכותרתו הייתה: "המכפר הלאומי". כותרת ותוכן המאמר עסקו והבליטו את דמותו של אהרון הכוהן כדמות רוחנית ותורנית מורמת מעם. אין כאן המקום והזמן להאריך. ברם, די אם נזכירה לציבור הקוראים והמעיינים שאישיותו, דפוסי התנהגותו והנהגותיו המיוחדים של אהרון זיכוהו לתואר הנכסף והמכובד הלזה. ודו"ק.

גם בפרשת השבוע, פרשת "תזריע-מצורע" [="פרשה מחוברת"] המכילה קנ"ז פסוקים [וסימנך: זקן] והכוללת י"ח מצוות [וסימנך: חי] העוסקים בעיקר במחלת צרעת ובסוגי הנגעים השונים [כמו גם בדיני הטומאות השונות הבאות בגופו של האדם ומגופו] אהרון הכוהן יזכה לתואר כבוד נוסף, והוא: "המרפא הלאומי". וזאת משום... כדלקמן –

מחלת הצרעת היא ממחלות העור הקשות ביותר אשר תוקפת את האדם חיצונית [בעור] ופנימית [בריריות ובמערכת העצבית]. מחלת הצרעת, ברוב המקרים, היא מחלה ממאירה וחשוכת מרפא. המקרא מספר על מספר אנשים שלקו במחלה נוראית זו. חלקם נרפאו "בדרך נס" וחלקם מתו כתוצאה מכך. בהתבסס על המקרא, כמו גם על דברי חז"ל הצרעת תוקפת את האדם בגין חטאיו ועוונותיו של האדם ובמיוחד בגין רכילות ולשון הרע כמאמרם על הפסוק: "וזאת תהיה תורת המצורע". אל תקרא מצורע, אלא – מוציא שם רע. והבן.

ושאלתנו: מדוע איפוא המצורע הולך דווקא אל הכוהן [ובמקרה דנן אל אהרון הכוהן, שנאמר: "והובא אל אהרון הכוהן אל אחד מבניו הכוהנים"] כדי שיאשש את "האבחון הרפואי" [צרעת] ולאחר מכן גם לקבל ממנו את "הטיפול הרפואי" המתאים? מה ראתה תורתנו הקדושה להמליץ לאדם הנגוע לפנות אל "הקבוצה הכוהנית" שהיא אוטוריטה רוחנית תורנית ולקבל מממנה את "השירות הרוחני" ולא לפנות אל "הקבוצה הרפואית" שהיא המקצועית והמיומנת לטפל בעיניינים רפואיים גרידא ולקבל ממנה את "השירות הרפואי" המתבקש?! אתמהה.

ונראה לנו לתרץ שהצרעת כמו שאר המחלות שתוקפות את האדם בסיסן הוא רוחני [לא בכל המקרים]. קרי: מחלות חיצוניות, כמו גם מחלות פנימיות נגרמות בגלל עוונות, חטאים ומעשים לא נאותים שהאדם מבצע ועושה, בד"כ בזדון ובכוונת עשייה. המחלות משמשות כ"נורות אדומות" או/ו כ"תמרורי אזהרה" המתריעות וכאילו אומרות לו: "אדם! הגזמת!. חצית את "הקו האדום"!. עצור!. חזור בך!. תקן!..." אם יתקן – או אז, יירפא. אולם, לעיתים ובעיקר בגלל "שיקולים שמימיים" שאין האדם יודע טיבן ומגמתן, נגזרים ייסורים ומכאובים המובילים אלי קבר וכל גדולתו ועוצמתו של האדם מתבטאת וניכרת בכך, שיודע הוא "להצדיק עליו את הדין" ולקבל "גזירת עליון" באמונה ובאהבה.

אשר על כן, מעתה יובן מדוע מי שננגע בגופו או בביתו במחלת הצרעת הולך דווקא אל הכוהן [הרוחני] ולא אל הרופא [המקצועי]. כי רק מי שמשרת ומשמש בקודש מסוגל להבין את הנסיבות שגרמו להתהוותה של מחלת הצרעת. רק הכוהן מסוגל לבדוק ולבחון אם הנגוע בצרעת חזר בתשובה ובעיקר, אם תיקן את דיבורי הרכילות והלשון הרע הנלוזים שהוציא מפיו על הזולת ואשר גרמו במישרין לבידודו של הזולת [לפיכך, גם הרכלן/המדבר לשון הרע נענש בהרחקתו ובהוצאתו אף מ"מחנה ישראל" שנאמר: "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו" מעין "מידה כנגד מידה"]. רק הכוהן יכול לשמש כמכוון, כמנתב דרך וכמדריך רוחני אשר מלמד ומורה דרך ה' נכונה ונכוחה ובכך רק הוא, כנציגו של האל עלי אדמות, מסוגל ויכול לטהר את החולה, חיצונית ופנימית, מנגעו ומצרעתו כפי שהרמב"ן מתמצת ומסכם זאת בלשונו היפה, הבהירה והקולחת: "כי המחלה ההיא [=הצרעת] ראויה לבוא על עוברי רצונו... ואם נשמע לקול אלוהינו ונשמור מצוותיו וחוקיו, יהא הוא האל הנכבד, מצילנו ורופאנו".


המאמר מוקדש לעילוי נשמתה הטהורה של שכנתנו החביבה מרת יוכבד נוילנדר זצ"ל בת ר' מרדכי ויפה גנדלר ע"ה. יוכבד הייתה אשה מיוחדת, ישרת דרך, אוהבת ונאהבת ע"י בעלה, בנה וכלל מוקיריה ונלקחה בטרם עת לאחר שנזככה בייסורים קשים "כי נצחו אראלים את מצוקים".

ת.נ.צ.ב.ה.