רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
לק"י, ד"ר מוטי גולן, לימודי יהדות ואקטואליה, פ"ת
 
ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות
 
פרשת השבוע, פרשת "עקב" מתייחדת במספר היבטים, טכניים ותוכניים. היא כוללת קי"א פסוקים [וסימנך: "לא יהיה לך אלוהים אחרים"] ואוצרת בקרבה 8 מצוות, כמו למשל: מצות אהבת הגר, מצות הידבקות ביודעי [=חכמי] התורה, מצות התפילה כדרך עבודת האל ועוד. יש לציין שהיא, לעולם תחול בשבת השנייה מתוך "שבע דנחמתא", קרי: שבע השבתות הבאות ברצף בין תשעה באב לראש השנה ובכל אחת מהן מפטירים מפרקי הנחמה שבספר ישעיהו מפרק מ' ואילך. כמו כן, הפרשה עוסקת במגוון נושאים ועניינים חשובים, כגון: המשך תוכחתו של משה לעם, תזכורת לייעודו האמיתי של עם ישראל כעמו הנבחר של האל, ולענייננו, ובמיוחד בתקופה טרופה וקשה זו בה מנהיגי העם ואנו נדרשים לעמוד בפני שאלת זכותנו על הארץ, ויתור על חלקים שבה כדי "לאפשר את השלום המיוחל" עם "בני דודינו" השכנים, באה התורה, מציינת ומדגישה את שבחיה של ארץ ישראל, ארץ חמדה המוצבת והעומדת בדרגות רבות, רוחניות ופיזיות, מעל כל ארצות שאר העמים.
 
וגם אמנה, פסוקי התורה בפרשתנו המונים את שבחיה של ארץ ישראל הם ברורים וחד משמעיים. הם אמנם עוסקים בעיקר באיכותה של הארץ מבחינה גשמית, אבל מקפלים בתוכם ובעומקם גם את הבחינה הרוחנית. הם עוסקים במחצביה הטבעיים: ברזל, נחושת, במקורותיה השופעים מים ובתפוקת יבולי שדותיה: חיטים ושעורים (מחמשת מיני הדגן), ועציה המניבים: גפנים, תאנים, רימונים, זיתים ודבש [=תמרים] הידועים כבר בשער בת רבים בכינוי "שבעת המינים שבהן נשתבחה ארץ ישראל" כעדות התורה [דברים ח', ז' – י']: "כי י-ה-ו-ה אלוהיך מביאך אל ארץ טובה. ארץ נחלי מים. עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש...לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת..". לא נסתפקה התורה בכך וארץ ישראל הושוותה לארץ מצריים, כמייצגת את שאר ארצות העולם, ובכך שוב ניכר איכותה וטיבה של ארץ ישראל ביחס ומעל "עמיתותיה" בעולם, שנאמר [דברים י"א, י' – י"א]: "כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצריים היא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ...למטר השמיים תשתה מים". ומיד לאחר מכן, "כמעט באותה נשימה" התורה מפרגנת לארץ ישראל "חותמת ומקנחת דבריה באופן הנשגב והמטאפיזי שיש בו מן ההוד האלוהי" [מדרש גם] בקובעה חד משמעית שההשגחה על ארץ ישראל היא אלוהית, על טבעית, תמידית ומוחלטת, כדכתיב: "ארץ, אשר י-ה-ו-ה אלוהיך דורש אותה. תמיד עיני י-ה-ו-ה אלוהיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה" [דברים י"א, י"ב].
 
חז"ל ופרשני והוגי הדעות לאורך כל הדורות האריכו והפליגו בשבחיה של הארץ. ואכמ"ל. די לנו באם נזכיר את כלל הלימודי הקצר, ברם מכיל ומקפל בתוכו "עולם ומלואו", והוא: "ללמדך, שאין ארץ ישראל חסרה כלום" [ברכות ל"ו:] או, ארץ ישראל היא אחת "משלוש המתנות שנתן הקב"ה" [ברכות ה'.] ולא רק שיצירתה ובריאתה הייתה ראשונית ולאחריה כל העולם נברא [תענית י':] אלא, "אורה האין סופי נמשך ויונק מן העולם הנאצל, מתחת לכסא הכבוד ממש" [מדרש גם] וכבר העלנו במאמריםצ קודמים את הטיעון שרק בארץ חמדה זו ומיוחדת זו, רק בארץ ישראל בלבד ניתן להבחין בצירוף האותיות המקודש ביותר, י-ה-ו-ה, בשמו המפורש של אלוהי ישראל הטבוע והמשתקף בין ההרים והגיאיות העוטפים את אזור בית אל. צירוף שנראה (כמעט) בבירור בצילום לוויני שנעשה ע"י סוכנות החלל האמריקאית "נאסא", בהוראתו הישירה של נשיא ארה"ב (לשעבר), מיסטר בוש.
 
הבה נישא תפילה לבורא עולם שיאיר את עיני מנהיגינו, את עיניהם של חלק לא מבוטל מן העם היושב בציון, כמו גם את עיניהם של אלה היושבים והדרים בפזורות ישראל, להתחזק ולחזק את הקשר הפיזי והרוחני עם ארץ ישראל. לראות בה ואותה כחלק מהתגשמות החלום היהודי לדורותיו, בגאולת העם והארץ. לבנות בה את הבית ולעשות כל שלאל ידם לא לוותר עליה. אלא, אדרבא! לשומרה ולנוצרה משום שהיא "מקודשת מכל הארצות" [כלים פרק א', משנה ו'], ובעיקר, משום שהיא "גבוהה (בחשיבותה הפיזית והרוחנית) מכל הארצות" [קידושין ס"ט:]. מי ייתן, וכמיהת וכיסופי הארץ יובילו להתקיימות הבטחת שני המרגלים הטובים, יהושע וכלב, בעגלא ובזמן קריב, ובכוחות משותפים ומאוחדים, באומרם: "עלה נעלה וירשנו אותה...".