רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported

בס"ד
פרשת יתרו  - 11 /21/01
תקציר:
יתרו חותן משה שומע את מה שעשה הקב"ה לעם ישראל ומגיע למחנה לפגוש את משה בלוויית ציפורה ובניה. משה מקבל אותו בכבוד ואהבה ומספר לו על הניסים שנעשו ביציאת מצרים, ויתרו בתגובה מהלל ומשבח את הקב"ה ומחליט להצטרף לעם ישראל. למחרת רואה יתרו כיצד משה שופט לבדו את העם, ומציע לו להיערך אחרת, ולבנות מערך ארגוני חדש תוך כדי שהוא בוחר את מיטב האנשים "אנשי חיל" , "יראי השם" , "אנשי אמת" " שונאי בצע": ויהיו לשרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות שיתווכו בינו לבין העם וישפטו  את המקרים הפחות קשים. משה מקבל את עצת יתרו וממנה את השופטים, ויתרו חוזר לארצו.
בני ישראל חונים למרגלות הר סיני. משה עולה אל ראש ההר ומקבל מסר מאלוהים לבני ישראל, שהם עתידים לכרות איתו ברית ולהיות לו ל"עם סגולה". "נעשה ונשמע" בני ישראל מקבלים עליהם את הברית, משה מכין אותם שלושה ימים לקראת קבלת התורה: אלוהים מתגלה על ההר בקולות וברקים ומוסר לעם את עשרת הדברות . בני ישראל פוחדים ומתקשים בחווית התגלות האלוהית, ומבקשים ממשה שיתווך בינם לבין האלוהים.
הקדמה לתובנת הלימוד:
קראתי ושמעתי דברים נפלאים אותם אנסה ל"צקת" לתובנות שלי מהפרשה וכך הם הדברים:
יתרו נותן עצה שהינה יסוד גדול לחיינו ומשם תובנות רבות, אך על מנת שאוכל להסביר את הנקודה , אחזיר אותנו לתחילת הבריאה, להלן מספר ציטוטים מבראשית שהקב"ה מסיים במילים  כי טוב: "וירא אלוהים את האור כי טוב"  "ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ומקוה המים קרא ימים וירא אלוהים כי טוב" , "ותוציא הארץ דשא עשב מזריע זרע ומינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלוהים כי טוב" , "ויעש אלוהים את שתי המאורות ...ויתן אותם אלוהים ברקיע  השמים להאיר על הארץ: ולמשול ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החושך וירא אלוהים כי טוב" , " ויברא אלוהים את התנינים הגדולים...ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלוהים כי טוב"  , ויעש אלוהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה... וירא אולהים כי טוב"
וכן ניתן למצוא בתפילת הלל  ( ראש חודש ויום טוב ) את ההסבר והתשובה למילים כי טוב לבראשית : הודו לה' כי טוב , כי לעולם חסדו.


אז מה אני מנסה לומר?
מתי בעצם הדבר נחשב לטוב, כשהמקבל יכול לקבל את הטוב.על מה נאמר כי לעולם חסדו? כי בזכות החסד של אלוהים מותאם לעולם הטוב בהתאם למקבל ( הקבלה קרי ההתאמה ואיזון בין האור והחושך, יבשה וים, שמש וירח, עץ ופריו, זוגות של החיות ) אם המקבל הינו העולם או האדם.


 לחיזוק הנקודה: הרי אם ניתן את מיטב ציורי האומנות של פיקסו, ואן גוך לשבט נידח באפריקה  האם יהנו מהטוב הזה ? האם יתרפקו על סגנון הציור וידונו בעניניים פילוסופיים? או שמא יתעטפו ביצירה ביום קר? ולכן הטוב חייב שיהיה מותאם לצד המקבל!!!


אז איך כל זה מתחבר ליתרו ולמשה ומה ניתן ללמוד בכל זאת?
1. הרעיון שיתרו נותן עצה למשה שהינה מדהימה כלשעצמה, יתרו שהיה רחוק מעם ישראל, מכשף, כהן מדין שמגיע משום מקום, מסב את תשומת ליבו של משה האזרח "מספר אחד", שפגש את הקב"ה, דיבר איתו, עשה ניסים גדולים.  ואני שואל    היתכן? הגיוני הדבר?             מה רוצה ללמדנו הקב"ה ?  ללמדנו את הצורך להיפתח והאפשרות לקבל מ"הרחוק", מ"הפשוט", ללמדנו על יכולת האדם לשנות ולא להחזיק מדעתו, להוריד מהגאווה בפרט בזמן אמת, דווקא כשאנו מגיעים לשיאים, קריירה מוצלחת, מקום "גבוה", כסף בשפע והראש ב"אלפים" וקשה לנו לראות את מה שלידנו, קרוב אלינו ותחתינו, אז אנו מצווים להכיל את האחר, להקשיב לאנשים ה"קטנים" וה"פשוטים" ביותר כי הם הם שיודעים מה טוב לכלל העם ומה היא המציאות באמת.
יתרו ידע שהעם אינו מסוגל לקבל את הניסים, את גודל הדברים שראו ובפרט את משה המנהיג ונציג האלוקים, בחוכמה אומר יתרו למשה, אתה תהיה נציג העם כלפי האלוקים ותביא אליו את הפניות, ושופטי העם יעבירו את המסר האלוקי לעם ,כי הם מגיעים מהעם עצמו, הם מכירים, מרגישים ומדברים בגובה העיניים עם העם, כך שמהם יהיה קל יותר להבין ולהתחבר לדברי הרוח והצו האלוקי דרכם ולא דרכך, ואז המקבל יוכל לקבל, להפנים, להתחבר, להבין את המסר האלוקי ובזה יהפוך הדבר לחלק מהם = כי טוב. כי עכשיו בעצם כשהוגדר יכולת המקבל לקבל, ניתן לראות את האור החדש, קרי הצמחה חדשה של הדברים שמגיעים מגובה עיניים, וכרגע בראיית המקבל, נוצרה הולדה חדשה של התחברות ומשם אור חדש יצמח לדברי האמת!
בנוסף ניתן כמובן ללמוד מעצת יתרו על בניית מערכת מסודרת שמוכרחת להנהגת עם, וכן גדול ככל שתיהיה אין סיכוי תחזיק מעמד לבד. כי היכולת של מערכת חברתית לעבוד כצוות מצמיחה הצלחה ואיזון להבדיל מעבודת יחיד שמביא להתנוונות, נבילה וכשלון במבחן הזמן.
ולסיכום חברים יש לשים לב, שבפרשה זו קבלנו שני יסודות חשובים להמשך קיום של עם וכל תא עסקי, משפחתי שמורכב מממספר אנשים:
1. יסוד ראשון -  יש לבנות חברה בריאה המורכבת משופטים, סדר, חוקים וצדק,כאשר הבסיס הינו מבנה ארגוני נכון, חלוקת תפקידים ובעיקר בחירת 
   האנשים המתאימים ביותר למשימה.


2. יסוד שני - שלא הרחבתי הפעם , קבלת עשרת הדברות הם יסוד היסודות של בניית קהילה מוסרית בכל הנוגע להתנהגות האדם בחברה, ומניעת פגיעה באחר, עשיית עוול, שמירת על כבוד האחר וברור לנו שללא כלים אלו אין ולא יהיה סיכוי לשרוד לשום חברה אנושית באשר היא!


בברכת שבוע נפלא ומחילה אם הפעם היה טיפה יותר ארוך וציערתי מישהו ( השתדלתי לצמצם ..).
--
נתן צ'פניק

שלח לחבר הדפס
שתף