רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פנקסי רישום המקרקעין
פנקסי רישום המקרקעין – האם ביתכם אכן ביתכם?
 

במדינת ישראל קיימת זכות עפ"י חוק לכל אדם, אזרח ותושב חוץ לעיין ולקבל העתקים
מן הרשום בפנקסי המקרקעין. כלומר, כל אדם יכול לדעת את מהות זכויותיו של אדם
אחר במקרקעין באופן חופשי.
הרישום הפומבי בפנקסי המקרקעין מאפשר לנו, הציבור, לסמוך על המרשם ובבואנו לבצע עסקה במקרקעין נדע מהן הזכויות הנרכשות, שהרי שה"תמורה" בעסקה הינה כנגד מהות הזכויות הנרכשות ועד כמה חופשי בעל הזכויות להקנות את זכויותיו.
לצורך הדגמה: לא נשלם על זכות "חכירה לא מהוונת" את הסכום שנשלם עבור זכות "בעלות מלאה" ולא נבצע עסקה באם זכויותיו של המוכר משועבדות לגוף אחר או מוגבלות לפי דין או הסכם.
בעבודה המעשית של עורך הדין נודעת חשיבות רבה להבהרה מראש של מצב רישום של זכות במקרקעין שעומדים לעשות בה עסקה.
נכסים דומים יכולים להימצא כרשומים בפנקסים שונים וכדי לחקור את אופיה, מהותה והיקפה של  הזכות יתבצע תהליך ביורוקרטי.
 
סוגי הפנקסים המנוהלים כיום בלשכת רישום המקרקעין הינם:
  1. הפנקסים התורכים – תחילתם בתקופה העותומאנית במחצית השניה של המאה שעברה וכיום משמשים להוכחת זכויות בלבד ולא לרישום זכויות.
  2. פנקסי השטרות – נקבעו ע"י השלטון הבריטי בתקופת המנדט. כאשר נתקלו הבריטים בתוהו ובוהו שהשאירו התורכים הכריזו על איסור ביצוע עסקאות במקרקעין למשך שנתיים
(1918-1920) עד שהנהיגו רישום מסודר שישקף נכונה את המצב המשפטי של בעלי הזכויות.
  1. פנקסי הזכויות – אף הם נקבעו בתקופת המנדט משנת 1928 שנחקקה פקודת הקרקעות וחקרו את הזכויות, מדדו ומיפו את השטחים המוסדרים כך שיהוו הוכחה חותכת לרישום הזכויות.
הבריטים ערכו פנקס לכל גוש ודף לכל חלקה.
  1. פנקסי הבתים המשותפים – על פי חוקים ישראלים, חוק בתים משותפים התשי"ג – 1952 וחוק המקרקעין התשכ"ט, "בית משותף" הוא בית שיש בו שתי דירות או יותר וכך אפשר לקבוע את הזכויות של כל תת חלקה ואת החלק שלה ברכוש המשותף.
 
לא פעם נתקלתי בעסקאות שונות ומשונות בהן לא הובהרו כהלכה לקונים או למוכרים הזכויות נשוא העסקה, או שקונים לא מיהרו לרשום הערת אזהרה בפנקסי המקרקעין ולאחר יום הבינו שמישהו (קונה אחר) הקדים ורשם הערה לפניהם – דבר המקנה לו, בדרך כלל, זכות ראשונה על הנכס.
 
וכדי שלא ירמו אתכם – הבדיקה משתלמת!
 
 
 
 
חיים מסילתי, ההסתדרות 30 פ"ת
 
הכותב הנו עו"ד ושמאי מקרקעין
ומ"מ יו"ר לשכת שמאי המקרקעין.
האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי
 
 

 

 


Go Back  Print  Send Page