פגישה עם ראש העיר 27.08.2007

סיכום פגישה עם ראש העיר בתאריך 27/8/2007

מאת:דורון קורןנוכחים
ראש העיר איציק אוחיון ועוזרו חיים עיני.
נציגי השכונה: צדוק בן משה, דורון קורן, אסף עוז , אורי ושרון שטרן.

כביש מכבית

ראש העיר הסביר לנו בפרוט רב את הסטאטוס של הכביש. הנושא מורכב ולהלן עיקרי הדברים:
ההתנגדות היחידה שכרגע על הפרק היא של ראש עירית ק. אונו. ראש ע. פ"ת מבין את ההתנגדות ופעל יחד עמו למציאת פתרון. הבעיה היא העומס הרב שייווצר על הכביש לבר אילן: כביש רבין הוא בעל 6 מסלולים ובר אילן בעל 4 מסלולים.
הפתרון שנמצא הוא שהמעבר על הגשר המחבר את דרך רבין לקרית אונו יהיה חד סיטרי או מפ"ת לק"א או ההפך,עדיין לא התקבלה החלטה סופית.

כנראה המעבר על הגשר יהיה מכיוון פ"ת לק"א. ומק"א לפ"ת יהיה כביש עוקף ,רחוב דורי,שיחבר את ק"א למכבית ולפ"ת.

ההסבר לכך הוא שהכבישים בקרית אונו לא יוכלו להכיל את התנועה שיוצאת ונכנסת בו זמנית לדרך רבין-זבוטינסקי.

ראש ע. פ"ת מעכב את פתיחת קטע כביש מכבית מזרובבל מערבה עד להוספת רמזור ביציאה מרח' העצמאות לרבין משום שכל התנועה מכביש 40 שתזרום למכבית ומשם לרבין תמנע מרכבים בעצמאות לצאת ממנו ולכן יש הגיון בהוספת רמזור. תוך חודש וחצי תיפתר בעיה.
הבעיות שקראנו עליהם בעיתונים על חילוקי דעות בין משרד לאיכות הסביבה וחברת חשמל נפתרו.

ולבסוף,הפניה ימינה לכיוון כביש גהה תפתח בעוד חמישה חודשים בערך, חופף לפתיחת הגשר.

נושא כביש המכבית הינו חשוב מאוד לשכונה ולתושביה כמו לתושבי פ"ת כולה,לא המעטנו מחשיבות הנושא כהוא זה אולם

התמקדנו בעיקר בנושא ,שלדעתנו,הכי חשוב והוא חריגות הבניה .

עוד מעט כביש המכבית יפתח במלוא הדרו,גשריו ומסלוליו.זה בטוח יקרה. אם נפספס בניה של בנינים בני 15 ו 20

קומות את זה לא נוכל לשנות לעולם.

אז אתכם הסליחה אם לא דייקנו או לא היינו ברורים לחלוטין.   צדוק בן משה.בניה לגובה ואישורים לקבלנים

לטענת ראש העיר התקן לבניה הוא 5 דירות לדונם ברוטו כולל תוספת שבס. ובד"כ זה יוצא עד 9 קומות.
אולם כאשר העירייה צריכה באזור מסוים להקים בית ספר אזי היא מפקיעה מהקבלן יותר שטח לטובת העניין אך צריכה לפצותו ביותר מ-5 יח' לדונם.
ישנם כרגע 2 פרויקטים כאלו על הפרק: המתחם בין הרחובות בן גוריון, העצמאות, יטקובסקי אשר שם הופקע שטח רב למבני ציבור תמורת אישור להקים 4 בנינים בני 12 קומות. דיירי בו גוריון הסירו התנגדותם לאחר דיון בנושא, לדברי ראש העיר.
מתחם נוסף הוא תכנית 2008 בשיפולי הפארק החדש – הגבעה הירוקה החל מפינת מסקין עצמאות דרומה.
שם גם הופקעו יותר שטחים להקמת בית ספר ואושרו 12 קומות. ראש העיר מודה שהועדה טעתה בהחלטה הזו וכנראה שתתקבל התנגדות הדיירים ורוב הבניינים לא יהיו יותר מ-9 קומות. אולי שניים שפונים לפארק ולא נמצאים מול הבניינים בצידו השני של הכביש.
במתחם זה יש 80 דונם וכמות הדירות לא תעלה על 400 (לפי התקן של 5 דירות לדונם) כך הוא מבטיח.
על מנת לסבר את האוזן מודה ראש העיר שבאם המושבות הותרו לפעמים גם 9 דירות לדונם.

 

לטענת ראש העיר מקסימום יח' הדיור המאושרות לבניה בכפר גנים ג הוא 5 דירות לדונם ברוטו כולל תוספת שבס. ובד"כ זה יוצא עד 9 קומות מקסימום.
אולם כאשר העירייה צריכה באזור מסוים להקים בית ספר אזי היא מפקיעה מהקבלן יותר שטח לטובת העניין אך צריכה לפצותו ביותר מ-5 יח' לדונם.
ישנם כרגע 2 פרויקטים כאלו על הפרק: המתחם בין הרחובות בן גוריון, העצמאות, יטקובסקי אשר שם הופקע שטח רב למבני ציבור תמורת אישור להקים 4 בנינים בני 12 קומות. דיירי בו גוריון הסירו התנגדותם לאחר דיון בנושא, לדברי ראש העיר.
מתחם נוסף הוא תכנית 2008 בשיפולי הפארק החדש – הגבעה הירוקה החל מפינת מסקין עצמאות דרומה.
שם גם הופקעו יותר שטחים להקמת בית ספר ואושרו 12 קומות. ראש העיר טוען כי הוועדה טעתה בהחלטתה וכי הפקעת הקרקע העודפת לא מאפשרת ניצול השטח לבניית בית ספר וזאת היות והחלקים שהוקצו לא נמצאים ביחידת קרקע אחת אלא מפזרות בין הבניינים דבר שלא מאפשר לעירייה לנצל את השטח שהופקע.ראש העיר הודה שהועדה טעתה בהחלטה לאישור התבע הנ"ל ובשלב זה הוציאה התנגדות לתבע כפי שהיא.

בנוסף הצהיר ראש העיר כי לא יאושרו יותר מ 400 יחידות דיור לתוכנית הנ"ל ולא 466 כפי שהוגשו בבקשה. דבר זה יגרום מיידית להורדת גובה הבניינים לפחות בשתי קומות אם לא יותר.

במתחם זה יש 80 דונם וכמות הדירות לא תעלה על 400 (לפי התקן של 5 דירות לדונם) כך הוא מבטיח.
על מנת לסבר את האוזן מודה ראש העיר שבאם המושבות הותרו לפעמים גם 9 דירות לדונם.

מאת אורי (תושב השכונה,נכח בפגישה)נושאים נוספים

סוכם שיוגשו נושאים נוספים ברשימה מסודרת ע"י צדוק לחיים עיני.
כל תושב שרואה מפגע כלשהוא מתבקש לכתוב לצדוק מנהל האתר.
כמו כן נקבעה פגישה של צדוק עם האחראי על הפיקוח באזור לסיור משותף במטרה לעשות זאת באופן קבוע פעם בחודש.