רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פגישה עם פיקוח על הבנייה
דף הבית >> ארכיון כתבות >> פגישה עם פיקוח על הבנייה

                                

פגישת עבודה עם מחלקת פיקוח ורישוי

 נוכחים:
 יפי שגיא-     מנהלת אגף רישוי ופיקוח.
 גיל אשכנזי-  מנהל מח' פיקוח בניה
 אבנר קהלני-מפקח בניה אזורי.
 איציק אופק וצדוק בן משה--- ועד כפר גנים החדשה.

                                                          הנדון: פיקוח על הבניה בכפר גנים החדשה.

  הפגישה התקיימה בעקבות הצורך לרענן נהלים בקרב התושבים בכפר גנים החדשה.

  סיכום:

א.      הוראות הבינוי וההנחיות של מחלקת פיקוח כפר גנים ג' ימסרו לוועד על מנת שיפורסמו באתר השכונה.
ב.       בניינים שנמסר לגביהם טופס 4 ואוכלסו מפקח הבנייה ידווח את ההנחיות באופן ישיר לכל דייר ודייר.
ג.        עבירות קיימות מפקח הבנייה מדווח שרוב העבירות מטופלות כחוק. יחד עם זאת הוועד יעביר רשימה
מסודרת דרך מוקד 106 ובמייל למפקח הבנייה כדי לוודא טיפול.

   אגרת לתושבי כפר גנים החדשה