רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported

     העלאת הארנונה בפתח תקווה ב 5% .

סרטונים מישיבת המועצה

חלק 1

חלק 2

חלק 3

חלק 4