רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   סיור בכפר גנים ג' וועדת תנועה.

סיכום סיור ועד כפר גנים ג' עם נציגי העירייה         5.8.10

השתתפו:

נציגי הועד

צדוק בן-משה- יו"ר הועד; דורון קורן, איציק אופק-חברי ועד; גדי יפה, ציפי ברנוי-פעילי ועד.

נציגי הרשות

סמנכ"ל העירייה-רונן צברי; אבי כהן, דני גוטמן-החברה לפיתוח פ"ת; ניסן כרמי-סגן מנהל שפ"ע; שמואל שורובן-סגן מהנדס העיר; אריה זיסוביץ-מנהל מחלקת פיקוח, ישראל הלל-מ"מ; זוהר צוברי-מנהל מחלקת פיקוח כלביה; יעקב ממן-מנהל מחלקת פינוי אשפה; בועז-סגן מנהל מחלקת גינון. (הסליחה עם מי שלא הוזכר)

היוזמה לקיום הסיור הועלתה ע"י מנכ"ל העיר מר אבי בן-חמו בפגישת הועד בלשכתו ב-8.6.10.

לדאבוננו המנכ"ל ביטל את השתתפותו ב-9.00 בבוקר, ללא הודעה מוקדמת. נציגי הועד שקלו לבטל את הסיור אך התבקשו טלפונית ע"י המנכ"ל לקיימו.

הסיור התקיים בכל זאת מתוך תקווה, שהנושאים שהועלו, שלא בפני המנכ"ל, יטופלו על ידו בהקדם האפשרי .

מטרת הסיור : להמחיש למנכ"ל את הצורך בשיתוף פעולה הדוק ועקבי של אגפי העירייה השונים עם ועד השכונה. פתרון הבעיות בשכונת כפר גנים ג' יהווה דגם לשיתוף פעולה בשכונה בפרט, ובפתח תקווה בכלל.

מסלול הסיור:

מפגש בחזית קניון גנים, מתחם הגנים בעורף של משרד המכירות-רמי שבירו, עצמאות-בן-גוריון, נקר, פנחס חגין, רחוב אויערבך, חיים זכאי, קפלינסקי, עמנואל זמיר, ישראל אלדד, יפה נוף.

המפגעים הבאים הוצגו לפי סדר ההליכה:

מתחם הגנים ושביל הגישה מרחוב עצמאות אל העורף של משרדי רמי שבירו

1.מפגעי אתרי הבניה הסמוכים לגנים-לכלוך וחומרי בנייה

2.תנועת כלי רכב כבדים במקום שהולכים ילדים

הובטח:

לנקות את הפסולת.

לבדוק אפשרות כניסת הרכב הכבד מצדו השני של האתר.

קניון גנים

1.מפגעי תכנון וביצוע של צנרת, ארונות תקשורת בחזית הקניון במרכזה של המדרכה.

2.תיקון אבני הסף שנפגעו בעת הבניה.

3.הצורך בתקנון אכיפה: שעות הפעילות בקניון, העמסה ופריקה של סחורה.

4.הצורך בהצרת המדרכה בפינת עצמאות בן-גוריון, כדי לאפשר פניה ימינה, לכניסת כלי רכב פרטיים ומשאיות אספקה לחניון מבלי להפריע לתנועה הזורמת בעצמאות.

הובטח:

לדאוג לסיים את עבודות הפיתוח בקניון בכפוף לטופס 4.

לבדוק עם הגורמים השונים העברת ארונות הסעף ממרכז המדרכה למיקום בטוח ולא מפריע.

לקדם את הטיפול בנתיב הנסיעה ימינה לכיוון הירידה לחניון בבן גוריון.

טיפול וחסימת המדרכה לחנית כלי רכב.

בן-גוריון+צומת נקר

1. הגינון באי תנועה לאורך בן-גוריון

2.בניית מעגל תנועה, שיאפשר יציאה מן החניון בבן-גוריון ופניה שמאלה, חזרה לכיוון רחוב

עצמאות.

הובטח:

ביצוע הגינון בחודשיים הקרובים.

לבדוק הנדסית את המיקום למעגל תנועה ואפשרות הקמתו לאבטחת התנועה ברחוב בן-גוריון, בצומת נקר והיציאה מחניון הקניון והחזרה לרחוב עצמאות.

לבדוק הצבת תמרורים האוסרים תנועה וחניית כלי רכב מעל 4 טון ברחובות העורפיים לקניון.

לבקשת הסמנכ"ל מצ"ב הפנייה לועדת התנועה בנושא התמרורים.

פנחס חגין

1.מפגעי תכנון וביצוע של ארונות תקשורת, צנרת (פנחס חגין 4).

2.מניעה דקורטיבית של חניה על המדרכות.

3.הצבת תמרורים למניעת כניסת וחנית משאיות ברחוב.

4.חריגת בנייה (פנחס חגין 6) של הפנטהאוס-בולט החוצה מעבר לתחום הבניין.

5.התנגדות להקצאת קומה שנייה מעל גנ"י לבתי כנסת.

6.גנ"י במבנים יבילים מעל 5 שנים עם חשיפה בטיחותית לפגיעות בילדים.

הובטח:

לבדוק ולתקן את כל מפגעי הבטיחות

לבדוק את חריגת הבניה בבנין 6

לפנות למנכ"ל ו/או לראש העיר בנושא הקצאות חדשות לבתי כנסת (שלא בתכנון המקורי).

לבצע גינון במפגש שבין בנין מס. 11 למגרש החניה.

אוירבך

1.הפרעות קשות לתושבים בשימוש בשטחים הציבוריים לימי הולדת וכדורגל: רעש, פסולת

והשחתת הגינון.

חיים זכאי

1.מפגעי בנייה-כיצד נתנו ט.4 וכיצד אפשר לתקן את המפגעים.

הובטח:

לבדוק ולטפל

קפלינסקי

1.מפגעי תכנון ובניה של צנרת חשופה.

2.אבני סף שנפגעו ולא הוחלפו

3.פסולת בנין וחומרים בסביבת אתר הבניה

הובטח:

לבדוק ולטפל

עמנואל זמיר

1.מפגעי בנייה-צנרת כיבוי אש באמצע המדרכה, מדרכה שוקעת (אחרי פניות למוקד 106)

2.מדרכה רחבה-מניעה דקורטיבית של חניה על המדרכה.

3.כביש פנימי שהפך למעקף לעומס התנועה בעצמאות ונוסעים בו במהירות מסוכנת.

4.הסדרת התנועה מישראל אלדד תוך התייחסות להפעלת ביה"ס.

הובטח:

מציאת פתרון למדרכה ששקעה.

בדיקת מעבר עגלת תאומים במקומות בהם עמודי התאורה מוצבים במרכז מדרכה (גם בפינחס חגין ובכל הרחובות בהם התופעה קיימת)

בדיקת אפשרות פסי האטה, או מעגל תנועה להאטת המהירות ברחוב בצומת עמנואל זמיר-קפלינסקי.

ישראל אלדד

1.מבנה בי"ס זמני-עמידה בלו"ז ושימוש בקומה שנייה לאחר בניית ביה"ס הקבוע.

יפה נוף

1.אכיפת הסדר והניקיון על הקבלנים שבונים. הקטנת ההפרעה לדיירים שגרים בשכנות.

הובטח:

בדיקת אפשרויות האכיפה על כל הקבלנים שעובדים בשכונה וחורגים עם פסולת הבניין והחומרים אל מחוץ לשטח הבניין.

3.הצגת הנושאים כדלהלן:

פיקוח ואכיפה- איציק (מספרים בשחור)

תנועה-ציפי (מספרים באדום)

מבני ציבור-דורון (מספרים בירוק)נושאי תנועה לוועדת התנועה עיריית פתח תקווה

לכבוד                                                   3.8.10

ועדת התנועה-עפ"ת

לידי הגב' לילי מאלישב-מהנדסת התנועה

שלום רב,

הנדון: נושאים לטיפול ואישור הועדה בשכונת כפר גנים ג'

בהמשך לבקשתך, להלן פירוט הנושאים המבוקשים:

1.הצבת תמרורים "אין כניסה וחניה לרכב מעל 4 טון" ברחובות הפנימיים בשכונה, למעט רכב עבודה בשעות העבודה באתרי הבנייה. הכוונה, לכל הרחובות ממערב וממזרח לקניון, דרומית לרחוב עצמאות (נקר, פנחס חגין, אוירבך, זכאי, עמנואל זמיר, מוסינזון, עידוד וכו').

הרכבים הללו מהווים מפגע בטיחותי כאשר הם חונים וחוסמים שדה ראייה ומסלולי נסיעה, ובעת נסיעתם מהווים מטרד של רעש ועשן לתושבים.

2.גדר בטחון בפינת עמנואל זמיר 12-יפה נוף. לבקשת דיירי הבניין, הפינה חשופה לנהגים שנוסעים במהירות בפניה ימינה והנהגים שעושים פניית פרסה גדולה ומהירה.

3.היציאה מסמטת ישראל אלדד ומחניית עמנואל זמיר 4 מסוכנת, אין שדה ראיה לנהג היוצא ממנה לעמנואל זמיר כאשר במפרצי החניה חונות מכוניות מסחריות או ג'יפים. האם ניתן להציב מראות, או תמרור האוסר חניית רכב מסחרי במפרצים אלה?

נא טיפולך בהקדם.

בברכה,

ציפי ברנוי

מתאמת פעולות ועד שכונת כג"גGo Back  Print  Send Page