סיור בחלק הצפון מערבי של השכונה
דף הבית >> ועד כפר גנים החדשה >> פניות לאדי גרבר בנושא פיתוח >> מכתבים ופגישות >> סיור בחלק הצפון מערבי של השכונה

              

 

               תאריך: 18.3.2008
 
סיכום פגישה עם עוזר ראש העיר בנושא איכות סביבה אכיפה ופיקוח בשכונת  גנים ג'        
 
נוכחים:
עירייה- חיים עיני- עוזר ראש העיר, פז פרנקו – מינהל שפ"ע, סהר מתת – מפקח אזור כפר גנים ג'
ועד השכונה - צדוק בן משה, אבי מסינגר, איציק אופק וגדי גונן
 
פתיחה
הוועד מציין לטובה את הנכונות והרוח הטובה מצד עיריית פ"ת בהגעתה פיסית לשטח בכדי להקשיב, ללמוד ולתת מענה קרוב לצורכי התושבים בתחום איכות הסביבה תוך הפעלת גורמי העירייה הנדרשים.
חברי הוועד ניהלו הסיור בהתבסס על תוכנית מסודרת וכתובה שכללה לרוב נושאי טיפול דחופים הנוגעים גם לשכונה כולה וגם כאלה הייחודיים ל"משולש". בין השאר, נתבקש טיפול בחזות השכונה, בהסדרי תנועה ובטיחות ב"משולש" ובהגברת האכיפה והפיקוח על קבלנים ובונים.
 
תוכנית הסיור כללה בקשה לטיפול בנושאים הבאים:
 1. חזות השכונה: - א. בסילוק מפגעים ופסולת בניין לרבות ערימות עפר ובטונים.   
                            ב. טאטוא כבישים מעפר ופסולת.ע"י הכנסת משאית טאטוא ייעודית אחת לשבועיים. .                          
                            ג. ניקוי מפסולת אדם ע"י הצבת מנקה רחובות קבוע.
                            ד. הצבת "מפת השכונה" ברחובות ראשיים כדוגמת עצמאות ובן גוריון.
                          
2.תנועה ובטיחות – א. תמרור הכניסה למשולש ובניית פסי האטה ברחוב שושן ימין, לוויס עמנואל,    
                          
    זמירות וניגונים.
                            ב.הקטנת הערוגות לעמודי התאורה שכבר גרמו לתאונות ולפגיעה ברכבים.   
                       
3. אכיפה ופיקוח -  א. אכיפה של קבלנים בנושא פיזור פסולת בניין ושמירה על השקט ועל שעות
                           
   העבודה כחוק
                            ב. אכיפה של בעלי המגרשים לנקותם ולגדרם בכדי למנוע פיזור פסולת ולמנוע מפגעים.
                            ג. הצבת מכולות לפסולת. 
 
 

4. איכות סביבה – א. הדברת בזוחלים מכרסמים ומזיקים אחרים
                         ב. הגבהה של קיר אקוסטי בין רח' עצמאות לרח' שושן ימין בכדי להפחית רעשים ולמנוע             
                             צפייה של עוברי אורח לתוך הבתים הגובלים בקיר.
                         ג. הצבת פחי אשפה ומתקני מחזור בשכונה.
                          ד. הצבת לוחות מודעות בשכונה.
 
מהלך הפגישה
הסיור כלל הסברים על סעיפי תוכנית הסיור המוזכרים לעיל.
בתשובה לנושאי סעיף 1 מעלה – נושאים אלה יטופלו מיידית וב"משולש" יש ראשית לדאוג לבובקאט עם מברשות. הטאטוא יבוצע בכבישים לידם לא מבוצעות עבודות קבלן כעת בכדי למנוע עבודה מיותרת כדוגמת הכביש במרכז רח' ניגונים.
בתשובה לנושאי סעיף 2 מעלה – הובנה בעיתיות התנועה ב"משולש", בין באמצעות קבלנים, ובין באמצעות כאלה שאינם תושבי השכונה. הובטח טיפול במתן הסדרי תנועה הולמים לאחר התייעצות עם גורם מקצועי. תיבדק הקטנת הערוגות המסכנות את התנועה אל מול תוכנית הפיתוח אל מול הכוונה הכוונה לגנן ערוגות אלה.
בתשובה לנושאי סעיף 3 מעלה – תוגבר האכיפה במשולש. העירייה תדאג לניקוי שטחים ציבוריים, לניקוי וגידור שטחים פרטיים תוך איתור בעלי הקרקע ושליחת התרעות וקנסות.
בתשובה לנושאי סעיף 4 מעלה – נושאי איכות הסביבה יטופלו מיידית. תבוצע הדברה וטיפול במזיקים וזוחלים, יוצב מתקן מחזור משולב ברח' שלמה קפלנסקי - פינת רח' דוד אבידן בתיאום עם גב' שוש דולב מהעירייה. בנושא הגבהת הקיר האקוסטי הובטח כי תיבדק התוכנית המקורית והמלצות יועץ האקוסטיקה אל מול הביצוע בשטח. בכל מקרה, ביקש ועד השכונה לשקול הגבהת הקיר כך שימנעו רעשים, פיח ואפשרות הצצה לפרטיות תושבי רח' שושן ימין הסמוכים לקיר. 
 
רשם: גדי גונן
 
 
העתקים:
מר יצחק אוחיון - ראש העיר
מר בני נועם – מנהל מחלקת הפיקוח בעיריה
גב' שוש דולב
ועד ותושבי השכונה
נוכחים