מרחקים בשכונה

מרחקי הליכה בשכונה

לטובת הספורטאים ולכל ההולכים בשכונה.

עצמאות

צומת דרך רבין עד יפה נוף                                             220 מטר

יפה נוף עד קפלנסקי                                                     270 מ'

קפלנסקי עד יוסף נקר                                                   200 מ'

יוסף נקר עד בן גוריון(כיכר גדולה)                                   300 מ'

בן גוריון עד ויצמן                                                         220 מ'

ויצמן עד מסקין                                                           260 מ'

מסקין עד אידלמן                                                        380 מ'

אידלמן עד הלוי                                                           170 מ'

הלוי עד הנשיאים                                                         250 מ'

מסקין

מיטקובסקי(כיכר) עד העצמאות                                     350 מ'

מעצמאות עד י"ד הבנים(חומת מכבית)                           340 מ'

שביל הליכה צמוד לחומה

מי"ד הבנים עד בן גוריון                                                520 מ'

מבן גוריון עד עמנואל זמיר(קצה השביל)                          360 מ'

בן גוריון

מדגל ראובן עד מייזנר(כיכר)                                          440 מ'

ממייזנר עד העצמאות                                                  550 מ'

מהעצמאות עד שביל הליכה צמוד לחומה                        280 מ'

דגל ראובן

דגל ראובן עד קפלן                                                      300 מ'

מקפלן עד דרך רבין                                                     670 מ'

דרך רבין 

מדגניה(קאנטרי נוה עוז) עד דרנגר(רמזור)                       300 מ'

מדרנגר עד אבי אורן                                                    200 מ'

מאבי אורן עד העצמאות                                               950 מ'

יפה נוף

מצבי שור עד העצמאות                                                780 מ'

מהעצמאות עד עמנואל זמיר                                          140 מ'

יוסף נקר

מהעצמאות עד אוירבך                                                  170 מ'

מאוירבך עד בן גוריון                                                     220 מ'

מבן גוריון עד העצמאות                                                 460 מ'

ויצמן

מהעצמאות עד יטקובסקי                                               350 מ'

יטקובסקי

מבן גוריון עד ויצמן                                                         250 מ'

מויצמן עד מסקין/לוחמי הגטו                                           270 מ'

ממסקין/לוחמי הגטו עד הנשיאים                                     420 מ'

חיים זכאי                                                                    290 מ'

פנחס חגין                                                                   360 מ'

מייזנר                                                                        480 מ'