הדקל

 

                                    הניצנים

 

 

                                    הפרח

 

                                     הורד