רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   מכתב לאיכות הסביבה-דב כץ
דף הבית >> מכתב לאיכות הסביבה-דב כץ

                                                                                                                


 

אל: המשרד להגנת הסביבה                                                                                2.10.08
     לידי הגב' מיכל ריבלין
     ממונה על פניות הציבור
     הגב' סלואה דעאס
     ממונה על פניות הציבור – מחוז מרכז
א.ג.נ.,
    
              הנדון בקשה לקבלת נתונים לגבי קרינה ורעש בשכונת כפר גנים ג' – פתח תקוה
 
כממונה על נושא איכות הסביבה מטעם ועד שכונת כפר גנים ג' אני פונה אליך על מנת לקבל נתונים הנוגעים לגבי קרינה בלתי מייננת ורעש בשכונתנו.
 
הנושאים העומדים על הפרק והדורשים בדיקה ומידע לגביהם הם:
 
1. אנטנות סלולאריות בתחום השכונה.
   א. האם קיימים אנטנות סלולאריות .
   ב. האם הוגשה בקשה להקמת אנטנות על ידי אחת מחברות הסלולר בתקופה האחרונה.
   ג. האם בוצעה בדיקת קרינה במידה ויש אנטנות סלולאריות בשכונה.
 
2. חדרי טרנספורמציה
כידוע לך הוקמה תשתית החשמל בשכונה מתחת לפני הקרקע כאשר בכל מספר בנינים נבנה חדר טרנספורמציה הכולל שנאים.
   א. האם המתקנים פועלים בהיתר.
   ב. האם קיים פיקוח בטיחותי במתקנים.
   ג. האם לא נעשים שינויים במבנה ומתקני החשמל בחדר הטרנספורמציה.
   ד. האם נעשים בדיקות לגבי אפשרויות החשיפה לקרינה.
   ה. האם מבוצע מיגון בהתאם להוראות מינהל החשמל.
   ו. מיקום מתוכנן של חדרי טרנספורמציה נוספים בשכונה.
   ז. מסירת מידע שוטף לדיירים במבנה בו מוצב חדר הטרנספורמציה לגבי רמות הקרינה.
 
3. קווי מתח גבוה
מסביב לשכונה קיימים קווי מתח גבוה הגובלים בעיקר בחלקו הדרום מזרחי של כביש מכבית עם בתי      השכונה, ובחלקו המערבי לאורך דרך רבין.
א. האם בוצע בדיקת קרינה של אותם קווי מתח גבוה.
ב. האם קיימים נתונים מדויקים לגבי עוצמות הקרינה ומידת הנזק האפשרי לאדם.
ג. האם יש כוונה להרחיק אותם מגבולות השכונה.
 
כנציג בוועד השכונה אבקש לקבל את כל המידע הרלוונטי הידוע לכם אשר יכול להוות סכנה בריאותית לתושבים המתגוררים בשכונה.
אבקש לקבל מידע באופן שוטף על כל שינוי בבדיקה של רמות קרינה או בקשה להקמת חדר טרנספורמציה או אנטנה סלולארית בשכונה.
    
העתקים :
עירית פתח תקווה – מר אהוד שטיין                                             בכבוד רב,
מנהל היחידה לאיכות הסביבה                                                     כץ דב
עירית פתח תקווה – מינהל הנדסה                                                ועד שכונת כפר גנים ג'
אגף מבנים ותשתיות