פגישת ועד השכונה ופורום חינוך עם עיריית פתח תקווה בנושא בית הספר היסודי - 2/11/2009

 
  1. ביום רביעי, 29/9, התקבלה ההרשאה לבניית בית הספר ממשרד החינוך. ההרשאה טעונה עדיין חתימה של חשב משרד החינוך, הליך פורמלי שאמור להסתיים השבוע
  2. בית הספר יוקם ברחוב דוד אבידן, בשלב זה יוקמו 12 מתוך 18 הכיתות המתוכננות ובנוסף מבנה המנהלה ומגרש הספורט.
  3. בית הספר יורכב מארבעה גושי מבנים: שלושה מקבצי כיתות ומקבץ מנהלה אחד. בנוסף יוקמו מגרש ספורט ואולם ספורט
  4. בית הספר יוקם בהתאמה לתכנית אופק: הוא יכלול פינות עבודה פרטניות, חדש הנהלה מורחב, חדרים ייעודיים לתרפיסטיות ועוד.
  5. תכנית הבינוי תאושר בישיבה הקרובה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
  6. שם לבית הספר ייבחר על ידי וועדת השמות. פורום החינוך של השכונה מוזמן לשלוח הצעות לשם בית הספר לוועדה.
  7. נציגי השכונה ציינו כי חיוני לפתוח מספר שכבות גיל כבר בשנת הפעילות הראשונה. בתגובה מסרו נציגי העירייה כי אופן איכלוס בית הספר ייקבע לאחר סיום מיפוי הצרכים. החלטה תתקבל בחודשים מרץ-אפריל לאחר קבלת תמונת מצב של הרישום לשנה הבאה. שכבת כיתות א' תיפתח בוודאות. האפשרות לפתיחת שכבת כיתות ב' תיבחן עם התבהרות מפת הצרכים ומתוך התחשבות במצב בבתי הספר הסובבים (ובפרט בבית הספר הדר). ההחלטה לגבי האכלוס תיעשה תוך כדי דיאלוג עם פורום החינוך של השכונה.
  8. בעת בניית ההרחבה של בית הספר, יינקטו סידורי בטיחות קפדניים ובכללם חומה בגובה 2 מטר שתפריד בין בית הספר לאתר הבנייה. הסידורים יהיו דומים לאלו שננקטו בבית הספר אהוד מנור.
  9. ראש העיר נתן הבטחה אישית כי ב1/9/2010 יהיה בית הספר מוכן, במבנה קבע בין 12 כיתות.
  10. לא התקבלה תשובה לגבי התהליך ולוחות הזמנים עד להגשמת מטרה זו.

בפגישה גם הוצגה התכנית ההנדסית של מבנה בית הספר:

המתחם כולו:

 

מקבץ הכיתות המזרחי:

 

מבנה המנהלה:

 

מקבץ הכיתות הצפוני:

 

ולסיום - מקבץ הכיתות העתידי - המערבי: