רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   ישיבת ועד מספר 6

                              


 

סיכום פגישת הועד – 18/10/2009

משתתפים: עמי, צדוק, איציק, דב, דורון, אורי, שלום ודודי

 1. בית ספר יסודי בשכונה – ב28/10 ראש העיר ובן שמחון נוסעים למשרד החינוך כדי לקדם את הנושא מול המשרד. ב2/11 תתקיים פגישה של ועד השכונה עם אוחיון בה נעודכן לגבי ההתקדמות בתהליך
  • החלטה א: צדוק ידרוש מאוחיון להצטרף לפגישה במשרד החינוך. אם זה יתאפשר יעודכן מסמך צרכי החינוך בשכונה ויוצג למשרד החינוך. באם לא תאופשר הצטרפות לפגישה או באם לא תישא הפגישה תוצאות, יחל מאבק ציבורי בנושא הכולל הפגנת המונים. מחר תצא הודעה לעיתונות בנושא.

 1. בחירות והקמת עמותה: הועלתה הצעה להביא את נושא הקמת העמותה, תמומן ממס סימלי שייגבה מוועדי הבתים. ותפעל להשגת המטרות שיועלו על ידי וועדי הבניינים החברים בעמותה וע"י ועד השכונה. הנושא יובא להחלטת התושבים באסיפה שתתקיים טרם הבחירות הקרבות לוועד השכונה (הצפויות בחודש פברואר)
  • החלטה ב: הבחירות הבאות יתקיימו במהלך חודש פברואר במתכונת דומה לזו שלפני שנתיים. חומרי הסברה וקריאה להגשת מועמדות יופצו לבתים בתחילת חודש דצמבר. הגשת מועמדות תתאפשר עד תחילת חודש ינואר. במסגרת החתמת הטפסים להסמכת ועדי הבתים להצבעה בבחירות יחליט כל בניין אם הוא מעוניין להשתתף במהלך תקצוב וועד השכונה ויתחייב לתשלום מס וועד שכונה. במידה וייווצר רוב מספיק של בניינים מחויבים תוקם עמותה שתנוהל על ידי הועד הנבחר. במקביל, תיבדק על ידי היועץ המשפטי של הוועד האפשרות להכרה בשכונה כרובע על פי פקודת העיריות החדשה לכשתחוקק (ועל ידי כך לקבל תקציב עירייה לפעילות)

 1. קניון גנים: מסיור של ועד השכונה בשטח ומעיון בתכניות במחלקת ההנדסה עולה כי הבקשה שהוגשה על ידי בעלי הקניון כוללת שינוי יעוד של 950 מ"ר מדיור מוגן למסחרי (בשטח עצמו קיימת מעטפת בלבד ללא תקרה כאשר עם קבלת השינוי יקורה השטח, תוספת של 850 מ"ר לשטח מסחרי (על פי הסיור בשטח מדובר בהסבת שטחים במרתפים לחדר כושר וסטודיו לריקוד) וקירוי של מסדרונות פנימיים בקניון (כיום המסדרונות אינם מקורים).
  • החלטה ג: תוגש התנגדות לוועדה המחוזית כנגד תוספת שטחי המסחר במרתף בלבד. ההתנגדות תנומק בתוספת שטחי מסחר שאינה מגובה בתוספת מקומות חנייה. במקביל תוגש בקשה לוועדת התנועה בעירייה לשיפורי תנועה באזור הקניון (הוספת יציאה מרחוב העצמאות וכיכר בצומת בן גוריון יוסף נקר).

 1. תנועת עזרא: ממשרד הפנים נמסר כי לא נמצאו מספיק ראיות לפתיחת חקירה. הוצע לפנות לוועדה המחוזית בשנית כדי להעלות את הנושא לדיון מחודש.
  • החלטה ד: יוצא מכתב על ידי ועד הפעולה וועד השכונה לוועדה המחוזית בבקשה לדיון בנושא.

 1. רכבת קלה: הוקם ועד פעולה למאבק ברכבת הקלה, נוצר קשר עם עורך דין והוגשה התנגדות ראשונית לוועדה הארצית. ישיבת הועדה הארצית נדחתה למועד לא ידוע ועלינו להספיק למנות עו"ד ויועץ תחבורה בשכר כחלק ממהלך ההתנגדות.
  • החלטה ה: מהלכי איסוף הכספים לצורך מימון עורך הדין ויועץ התחבורה עבור התנגדות לתוואי הקיים יימשכו.